Консултации с обществеността на Доклада за оценка степента на въздействие ( ДОСВ)

Доклад за оценка на степента на въздействие /ДОСВ/ на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Бяла Слатина – документи за сваляне ПриложенияБяла Слатина ДокладБяла Слатина планБяла Слатина проект.

 

Консултации с обществеността по Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) на ОУП на Община Роман

На основание чл. 20 ал. 6 от Наредбата за ЕО  В срок 30 дни, считано от …15.04.2020 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.)

Приложения, ЗАПИСКА ОУПО РОМАНOC_OUP_Roman