Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май – 5 юни 2015 г.

               Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5 юни 2015 г.

Флайер на български език
Флайер на английски език
Линк към уебсайта на инициативата