Експерти от РИОСВ-Враца спасиха птица от защитен вид

На „ Зелен телефон“ в РИОСВ-Враца е постъпил сигнал за екземпляр от вида Обикновен мишелов (Buteo buteo), намерен в безпомощно състояние в с. Ослен Криводол, общ. Мездра. Птицата е открита в дере в края на селото, в критично състояние, но без видими наранявания. 

Обикновеният мишелов е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Благодарение на своевременната реакция на сигналоподателя, от екоинспекцията са предприети незабавни действия. Птицата е изпратена за временно настаняване, диагностика на състоянието и лечение във ветеринарна клиника в гр. София.

За защитените видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране. Лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, което без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение № 3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни.