Експерти от РИОСВ-Враца спасиха кълвач от защитен вид

На „зелен телефон“ в регионалната инспекция е постъпил сигнал за намерен кълвач в безпомощно състояние в с. Липница, общ. Мизия. Експерти извършиха проверка на място и установиха, че екземпляра е от вида Зелен кълвач (Picus viridis), който е с рани под крилата и със счупен долен крайник. Сигналоподателят забелязал птицата на двора, където била нападната от котки.

Птицата незабавно е изпратена за  Спасителен център за диви животни в гр. Стара Загора. Зеленият кълвач е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие се забраняват всички форми на умишлено улавяне, убиване, преследване, обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване или миграция; унищожаване или вземане на яйца; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри, както и тяхното препариране.