Експерти от РИОСВ-Враца и Регионалната лаборатория-Враца към Изпълнителна агенция по околна среда, съвместно с деца от ДГ „Славейче“ отбелязаха „Световния ден на околната среда“

           Експерти от  РИОСВ-Враца и  РЛ-Враца  към  ИАОС, представиха  презентация пред деца от ДГ „Славейче“, гр. Криводол.
           На децата бяха раздадени купички, памук и бобени зърна, които сами  посадиха; отговаряха  на  различни  въпроси  и  гатанки за  околната   среда;    бяха  им  дадени  и различни   тематични    картинки,  които   оцветиха.    Пред  тях    беше   демонстриран експеримент  как се пречиства „замърсена“ вода. На децата бяха раздадени подаръци и лакомства.     
           Световният ден на  околната  среда се  отбелязва  всяка година на 05 юни и  е за насърчаване на нашите действия към опазване на околната  среда. Тази  година темата    е „Да живеем устойчиво в хармония с природата“.