Екоинспекцията във Враца ще наложи санкции за замърсявания на пътните отбивки на Главен път Е-79

Във връзка с констатирани замърсявания с отпадъци на пътните отбивки на Главен път Е-79 и ненавременно обслужване на поставените съдове за събиране на отпадъци, от страна на РИОСВ – Враца са предприети своевременни действия. На основание чл. 12 от Закона за управление на отпадъци е изпратено писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ за незабавно предприемане на действия за почистване на замърсените участъци, както и за осъществяване на регулярен контрол, с цел недопускане на последващи замърсявания.

Във връзка с констатираните нарушения на екологичното законодателство, от РИОСВ – Враца са предприети действия за образуване на административнонаказателно производство.