Девет проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022 г.“

Общо 9 проекта на кметства, училища и детски градини от област Враца  ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2022 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

            За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС предоставя средства в размер до 15 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 7 500 лева (с ДДС) за училища, детски градини и ЦПЛР/ОДК.

 

6 са одобрените проекти на училища/ЦПЛР/ОДК:

  1. ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", С. БОРОВАН, за проект: „ГРИЖАТА ЗА ПРИРОДАТА ДНЕС И СЕГА Е НЕОТЛОЖНА-ЗАЕДНО УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ПАРТНЬОРИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА“
  2. ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. ЛЕСУРА, ОБЩ. КРИВОДОЛ, за проект: „УЧА БЕЗОПАСНО - НА ЧИСТО И КРАСИВО МЯСТО“
  3. ПГ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ, С. КУНИНО, ОБЩ. РОМАН, за проект: „ОБУЧЕНИЕ НА ОТКРИТО“
  4. НУ "ИВАНЧО МЛАДЕНОВ", ГР. ВРАЦА, за проект: „НАШЕТО УЧИЛИЩЕ - МЯСТО ЗА УЧЕНЕ, ИГРИ И ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА“
  5. ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", С. ТЪРНАВА, ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА, за проект: „ПРИРОДАТА - НАШ УЧИТЕЛ“
  6. ПГМСС, ГР. МЕЗДРА, за проект: „ЗЕЛЕНА РАБОТИЛНИЦА-КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО“

 

2 са одобрените проекти на детски градини:

 

1.ДГ "ДЕТСКИ СВЯТ", ГР. ВРАЦА, за проект: „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА“

2.ДГ "МИР", ГР. МЕЗДРА, за проект: „ИГРАЯ, НАБЛЮДАВАМ, ОПОЗНАВАМ“

 

1 е одобреният проект на общини/кметства:

  1. КМЕТСТВО ХЪРЛЕЦ, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, за проект: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ХЪРЛЕЦ“

 

            Финансирането е за дейности по почистване и облагородяване, създаване на зони за отдих и игри, класни стаи на открито и др. Целта е повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда.

Списък на одобрените проекти  може да бъде намерен на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/.