Ден на Земята в с. Баница

             На 21 април РИОСВ- Враца, Мемориален комплекс «Ботев път» и учениците от с. Паволче и с. Баница отбелязаха Деня на Земята. В салона на училището в с. Баница, децата от двете училища споделиха какво знаят за земята, околната среда и нейното опазване. Директорът на МК «Ботев път» нагледно запозна децата с видоветеГоспожа Кузманова разяснява разликата между отделните видове иглолистни видове в района иглолистни, разпространени в региона и начина, по който могат да ги разпознават. Експертът от РИОСВ - Враца Петя Вълчева говори за Годината на биологичното разнообразиеЕкспертите от РИОСВ- Враца разказаха за Годината на биологичното разнообразие, каква е нормативната уредба и защо природата трябва да се опазва.
             За най- добрите рисунки, посветени на Деня на Земята, подредени в изложба в салона и най- активните участници във викторината имаше награди.Учениците получават награди за активното си участие във викторината
Част от представените от учениците табла и рисунки