Ден на земята в Областна администрация - Враца

         Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца под егидата на Областния управител на област Враца, представен от зам. областния управител В. Литов организира кръгла маса по въпросите на околната среда с участието на ученици от Врачански училища.
       Зам. областен управител В. Литов и директор РИОСВ - Враца инж. Т. Гергова на среща с учениците  След представената презентация от страна на РИОСВ – Враца за дейността и състоянието на околната среда на територията, контролирана от инспекцията, участниците в кръглата маса изгледаха филм, подготвен от ученици от ПМГ “Акд. Ив. Ценов”, гр. Враца, който е спечелил първа награда на екологичен форум в Брюксел.
        Учениците от ПМГ “Акд. Ив. Ценов”, ЕГ “Йоан Екзарх”, СОУ “Хр. Ботев”, СОУ “Отец Паисий”, ОУ “Васил Левски” и Младежки екологичен клуб към ДПП “Врачански балкан” дискутираха екологичното състояние и проблеми в района, както и възможности на институциите те да бъдат разрешени. Зам. областния управител и директора на РИОСВ  Враца инж. Т. Гергова отговориха на поставените въпроси и поеха ангажимент за решаването по компетентност на поставените проблеми.