25 проекта в област Враца ще получат финансиране от ПУДООС в кампанията „Чиста околна среда“

В рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2020 г.“ в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) от страна на общини, кметства, ЦПРЛ/обединени детски комплекси и детски градини са представени за разглеждане и одобрение над  1800 проекта.

Постъпили са 901 проекта на общини и кметства, от които за финансиране са одобрени 232 със средства в размер до 10 000 лв. На територията на област Враца са одобрени 13 проекта.

 1. ОБЩИНА КРИВОДОЛ – „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ В ОБЩ. КРИВОДОЛ“
 2. КМЕТСТВО С. БОТУНЯ, ОБЩ. КРИВОДОЛ – „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“
 3. КМЕТСТВО С. РАДОВЕНЕ, ОБЩ. РОМАН – „ЗОНА ЗА ОТДИХ И СПОРТ“
 4. КМЕТСТВО С. ХУБАВЕНЕ, ОБЩ. РОМАН – „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА И ДЕТСКИ КЪТ“
 5. КМЕТСТВО С.КРЕТА, ОБЩ. МЕЗДРА – „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“
 6. КМЕТСТВО С.БАНИЦА, ОБЩ. ВРАЦА – „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРКОВА ЗОНА В ЦЕНТЪРА НА С. БАНИЦА“
 7. КМЕТСТВО С. ОСТРОВ, ОБЩ , ОРЯХОВО – „ПРИКАЗНО МЯСТО ЗА ОТДИХ В ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА В С.ОСТОВ, ОБЩ. ОРЯХОВО“
 8. КМЕТСТВО С. ЛЕСКОВЕЦ, ОБЩ. ОРЯХОВО – „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА В С. ЛЕСКОВЕЦ, ОБЩ. ОРЯХОВО“
 9. КМЕТСТВО НЕФЕЛА, ОБЩ. ВРАЦА – „ОБИЧАМ ПРИРОДАТАИ АЗ УЧАСТВАМ ОТ С. НЕФЕЛА, ОБЩ. ВРАЦА“
 10. КМЕТСТВО С. ИГНАТИЦА, ОБЩ. МЕЗДРА – „СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И СПОРТ В С. ИГНАТИЦА, ОБЩ. МЕЗДРА“
 11. КМЕТСТВО С. ТЪРНАВА, ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА – „МЯСТО ЗА ОТДИХ И ИГРИ В ТРОЯНОВСКИ ПАРК НА С. ТЪРНАВА, ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА“
 12. КМЕТСТВО С. СОФРОНИЕВО, ОБЩ. МИЗИЯ – „ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ И ДЕТСКА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. СОФРОНИЕВО, ОБЩ. МИЗИЯ“
 13. ОБЩИНА МИЗИЯ – „ЛИКВИДИРАНЕ НА ДВЕ НЕЗАКОННИ СМЕТИЩА. РЕМОНТИРАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ФУТБОЛНО, ВОЛЕЙБОЛНО И БАСКЕТБОЛНО  ИГРИЩЕ В ДВОРА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ЛИПНИЦА. ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ“

Постъпили са 506 проекта на училища и ЦПРЛ/обединени детски комплекси, от които ще бъдат финансирани 110 проекта със средства в размер до 5000 лв. На територията на област Враца са одобрени 5 проекта.

 1. ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩИНА РОМАН – „НИЕ И ПРИРОДАТА ЗАЕДНО ОТ ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. КАМЕНО ПОЛЕ, ОБЩ. РОМАН“
 2. СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГР. РОМАН, ОБЛ. ВРАЦА – „ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ“
 3. НУ "ЦАНИ ГИНЧЕВ", ГР. БЯЛА СЛАТИНА – „ДА ВЪРНЕМ ПРИРОДАТА В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР“
 4. СУ "ВАСИЛ КЪНЧОВ", ГР. ВРАЦА – „ЕКО ЗОНА ПОД ДЪРВЕТАТА - ЗА УЧЕНЕ, СПОРТ И РЕЛАКС“
 5. СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", С. ЗВЕРИНО, ОБЩ. МЕЗДРА – „ЗДРАВ ДУХ - В ЗДРАВО ТЯЛО“

Постъпили са 426 проекта на детски градини, от които ще бъдат финансирани 132 проекта със средства в размер до 5000 лв. На територията на област Враца са одобрени 7 проекта.

 1. ДГ "КАЛИНА МАЛИНА", С. КРАВОДЕР, ОБЩ. КРИВОДОЛ – „ИГРАЕМ БЕЗОПАСНО, ЗДРАВИ И СИЛНИ - НА ЧИСТО И КРАСИВО МЯСТО“
 2. ДГ "КАЛИНА МАЛИНА", С. РАКЕВО, ОБЩ. КРИВОДОЛ – „ИГРАЯ БЕЗОПАСНО - НА ЧИСТО И КРАСИВО МЯСТО“
 3. ДГ "ДРУЖБА", ГР. ОРЯХОВО – „ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ИГРИ НА ОТКРИТО“
 4. ДГ "ЗОРА", ГР. РОМАН, ОБЛ. ВРАЦА – „ЦАРСТВО НА ИГРИТЕ ОТ ГРУПА ПАТИЛАНЦИ,  ДГ ЗОРА, ГР. РОМАН“
 5. ДГ "СЛЪНЧИЦЕ", ГР. МЕЗДРА – „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ ОТ ДГ СЛЪНЧИЦЕ С ФИЛИАЛ В С. ДЪРМАНЦИ, ГР. МЕЗДРА“
 6. ДГ "СЛЪНЧИЦЕ", С. ОСТРОВ, ОБЩ. ОРЯХОВО – „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ ОТ ДГ СЛЪНЧИЦЕ, С. ОСТРОВ, ОБЩ. ОРЯХОВО“
 7. ДГ "СЛЪНЦЕ", ГР. ВРАЦА – „ЗЕЛЕНА ЗАНИМАЛНЯ НА ОТКРИТО ОТ ДГ СЛЪНЦЕ, ГР. ВРАЦА“.