22 Март - Световен ден на водата!

      Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода.

      Световният ден на водата ‘2020 поставя темата за водата и изменението на климата и неразривната връзка между тях. Кампанията цели да се покаже как правилната употреба  на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени - за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

      Чрез адаптирането към последствията от изменението на климата върху водните ресурси ще предпазим здравето и ще спасим животи. Ако използваме по-ефективно водата, това ще допринесе за намаляване на парниковите газове. 

      Световен ден на водата 2020 - Наръчник!