Downloads

Комплексна проверка на "ТЕЦ Градска" ЕАД, гр.Враца, 07.12.2022 г.
размер: 3162 KB
Комплексна проверка на "ОЦ Младост" , гр.Враца, 07.12.2022 г.
размер: 3097 KB
Комплексна проверка на "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, гр.Козлодуй, 10.11.2022 г.
размер: 7982 KB
Комплексна проверка на "Симекс" ЕООД, гр.Криводол, 04.11.2022 г.
размер: 2058 KB
Комплексна проверка на "Металтехник" АД, гр. Оряхово, 26.10.2022 г.
размер: 891 KB
Комплексна проверка на "Булгартрансгаз" ЕАД-подземно газово хранилище Чирен, 25.10.2022 г.
размер: 1593 KB
Комплексна проверка на "Нивего" ООД, с. Чирен, общ. Враца, 25.10.2022 г.
размер: 666 KB
Комплексна проварка на "царевец Енерджи" ООД, с. Царевец, 18.10.2022 г.
размер: 1475 KB
Комплексна проверка на "Малиновец Енерджи" ООД, с. Царевец, 18.10.2022 г.
размер: 1688 KB
Комплексна проверка на "Протект Холд" ООД, площадка гр. Мездра
размер: 1034 KB
Комплексна проверка на Кариера за добив на варовик „Лиляче“ стопанисвана от „Холсим(България)“ АД, с. Лиляче, 17.10.2022 г.
размер: 2618 KB
Комплексна проверка на "Людал Фрикшън" ЕООД, с. Зверино, 07.10.2022 г.
размер: 920 KB
Комплексна проверка на "Проучване и добив на нефт и газ" АД „Нефто - газо събирателен пункт“, с.Селановци, общ.Оряхово, 06.10.2022г.
размер: 2948 KB
Комплексна проверка на "Бургозоне" ЕООД, с.Лясковец, общ.Оряхово, 06.10.2022г.
размер: 2288 KB
Комплексна проверка на "Билла България" ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, 30.09.2022г.
размер: 3939 KB
Комплексна проверка на "Гарант" АД, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, 20.09.2022г.
размер: 3356 KB
Комплексна проверка на "Стартмес" ЕООД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина, 20.09.2022 г.
размер: 2012 KB
Комплексна проверка на „Хемус-М“ АД гр.Мездра на 14.09.2022г.
размер: 2247 KB
Комплексна проверка на „Ледена“ ЕООД гр.Мездра на 14.09.2022г.
размер: 3025 KB
Комплексна проверка на „Техкерамик-М“ АД гр.Мездра на 30.08.2022г.
размер: 2522 KB
Комплексна проверка на „Центромет“ АД гр.Враца на 15.07.2022г.
размер: 5272 KB
Комплексна проверка на „Хаджийски и фамилия“ ООД с.Градешница на 03.06.2022г.
размер: 1917 KB
Комплексна проверка на „Беана Враца“ ООД на 07.04.2022г.
размер: 2918 KB
Комплексна проверка на „Строител-Криводол ЕООД“ гр. Криводол на 31.03.2022г.
размер: 2955 KB
Комплексна проверка на „Фериботен комплекс“ гр. Оряхово на 15.03.2022г.
размер: 2324 KB
Комплексна проверка на "Екопласт 21" ЕООД - Площадка №1 за дейности по третиране на отпадъци от пластмаса. 24.02.2022г.
размер: 1160 KB