Downloads

Комплексна проверка на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"- СП "ИЕ 1-4 блок", гр. Козлодуй, 08.12.2021 г.
размер: 5784 KB
Комплексна проверка на "Еко Ре" ЕООД, гр. Нови Искър, 06.12.2021 г.
размер: 5636 KB
Комплексна проверка на "Вратица-Враца" АД, гр. Враца, 24.11.2021 г.
размер: 749 KB
Комплексна проверка на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй, 05.11.2021 г.
размер: 1834 KB
Комплексна проверка на "Булгартрансгаз" ЕАД-ПГХ-Чирен, 27.10.2021 г.
размер: 1580 KB
Комплексна проверка на ТЕЦ "Градска" към "Топлофикация-Враца" ЕАД, гр. Враца, 22.10.2021 г.
размер: 1382 KB
Комплексна проверка на "Теклас-България" ЕАД, гр. Враца, 14.10.2021 г.
размер: 1163 KB
Комплексна проверка на "Царевец Енерджи" ООД, с. Царевец, общ. Мездра, 29.09.2021 г.
размер: 980 KB
Комплексна проверка на "Малиновец Енерджи" ООД, с. Царевец, общ. Мездра, 29.09.2021 г.
размер: 1263 KB
Комплексна проверка на "Бургозоне" ЕООД, с. Лесковец, общ. Оряхово, 10.09.2021 г.
размер: 731 KB
Комплексна проверка на ПДНГ АД, с. Селановци, общ. Оряхово, 10.09.2021 г.
размер: 1255 KB
Комплексна проверка на "Металкоминвест" ЕООД, гр. Враца, 08.09.2021 г.
размер: 924 KB
Комплексна проверка на "Млечен рай 2" ООД, гр. Враца, общ. Враца, 08.09.2021 г.
размер: 1868 KB
Комплексна проверка на "Косаня" ЕАД, гр. Мизия, общ. Мизия, 01.09.2021 г.
размер: 5269 KB
Комплексна проверка на "АЖМ - груп" АД, гр. Враца, общ. Враца, 26.08.2021 г.
размер: 5286 KB
Комплексна проверка на "Металтранс 2005" ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, 25.08.2021 г.
размер: 5345 KB
Комплексна проверка на "Враца старт" АД, гр. Враца, общ. Враца, 25.08.2021 г.
размер: 5082 KB
Комплексна проверка на "Нивего" ООД, с. Чирен, общ. Враца, 04.08.2021 г.
размер: 170 KB
Комплексна проверка на "Гарант" АД, гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, 27.07.2021 г.
размер: 1654 KB
Комплексна проверка на "Стартмес" ЕООД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина, 27.07.2021 г.
размер: 683 KB
Комплексна проверка на "Леденика България 1964" ЕООД, гр. Мездра, общ. Мездра, 26.07.2021 г.
размер: 1162 KB
Комплексна проверка на "Протект Холд" ООД, гр. Мездра, общ. Мездра, 19.07.2021 г.
размер: 232 KB
Комплексна проверка на "Христо 2018" ЕООД, с. Борован, общ. Борован, 13.07.2021 г.
размер: 139 KB
Комплексна проверка на "Пировски" ООД, гр. Мизия, общ. Мизия, 13.07.2021 г.
размер: 147 KB
Комплексна проверка на "Центормет" АД, гр. Враца, общ. Враца, 02.07.2021 г.
размер: 183 KB
Комплексна проверка на "Людал Фрикшън" ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра, 30.06.2021 г.
размер: 181 KB
Комплексна проверка на "Ланд Метал" ЕООД, с. Игнатица, общ. Мездра, 30.06.2021 г.
размер: 194 KB
Комплексна проверка на "Косаня" ЕАД, площадка гр. Бяла Слатина, 17.06.2021 г.
размер: 136 KB
Комплексна проверка на "Деница-02" ЕООД, гр. Бяла Слатина, 17.06.2021 г.
размер: 152 KB
Комплексна проверка на "Индустриални суровини" ООД, площадка гр. Враца, 17.06.2021 г.
размер: 177 KB
Комплексна проверка на "Косаня" ЕАД, площадка гр. Враца, 17.06.2021 г.
размер: 166 KB
Комплексна проверка спряно от експлоатация общинско депо за битови отпадъци, гр. Роман, 09.06.2021 г.
размер: 112 KB
Комплексна проверка на "Ресайкъл Груп" ООД, гр. Роман, 09.06.2021 г.
размер: 150 KB
Комплексна проверка на ПСОВ, гр. Враца, 28.05.2021 г.
размер: 2625 KB
Комплексна проверка на Кариера за добив на варовик "Холсим (България)" АД, земл. на с. Лиляче, 28.05.2021 г.
размер: 2249 KB
Комплексна проверка на "Кралтрейс" ООД, гр. Враца, 26.05.2021 г.
размер: 2214 KB
Комплексна проверка на "ЛМ - 21" ЕООД, гр. Враца, 26.05.2021 г.
размер: 2610 KB
Комплексна проверка на "Техкерамик-М" АД, гр. Мездра, 18.05.2021 г.
размер: 1239 KB
Комплексна проверка на "Йордан Кръстителски-Джордан 2001" ЕООД, гр. Враца, 11.05.2021 г.
размер: 2263 KB
Комплексна проверка на "ВИН" ООД, гр. Враца, 11.05.2021 г.
размер: 2355 KB
Комплексна проверка на ПСОВ гр. Козлодуй, 27.04.2021 г.
размер: 2742 KB
Комплексна проверка на "Унитрейд-2011" ООД, гр. Козлодуй, 27.04.2021 г.
размер: 2335 KB
Комплексна проверка на "Хаджийски и фамилия" ООД, с. Градешница, 20.04.2021 г.
размер: 3691 KB
Комплексна проверка на "Лилия Милк" ЕООД, с. Ракево, 20.04.2021 г.
размер: 2391 KB
Комплексна проверка на "Фериботен комплекс" АД, гр. Оряхово, 16.04.2021 г.
размер: 2606 KB
Комплексна проверка на "Чистота Балкани" ООД, гр. Враца, 09.04.2021 г.
размер: 400 KB
Комплексна проверка на "Кастех-БГ" ООД, гр. Враца, 09.04.2021 г.
размер: 407 KB
Комплексна проверка на "Хемус-М" АД, гр. Мездра, 07.04.2021 г.
размер: 490 KB
Комплексна проверка на ПСОВ, гр. Мездра , 07.04.2021 г.
размер: 406 KB
Комплексна проверка на "Месер България" ЕООД, гр. Враца , 17.03.2021 г
размер: 1770 KB
Комплексна проверка на "Полимер Продукт" ООД, гр. Криводол , 16.03.2021 г
размер: 1473 KB
Комплексна проверка на "Беана-Враца" ООД, гр. Враца , 12.03.2021 г
размер: 1991 KB
Комплексна проверка на "Лалов и Вачев" ЕООД, гр. Враца , 12.03.2021 г
размер: 2027 KB
Комплексна проверка на "Скорпион-95" ЕООД, гр. Враца , 05.03.2021 г
размер: 1808 KB
Комплексна проверка на "Исо 09" ЕООД, гр. Враца , 04.03.2021 г
размер: 1937 KB
Комплексна проверка на "Ранг 2000" ЕООД, гр. Бяла Слатина , 04.03.2021 г
размер: 1866 KB
Комплексна проверка на "Автоморга КАВП" ООД, гр. Враца , 02.03.2021 г
размер: 1900 KB
Комплексна проверка на "Гео Метал Трейд " ЕООД, гр. Враца , 02.03.2021 г
размер: 2019 KB
Комплексна проверка на "М3-Ауто" ЕООД, гр. Враца , 01.03.2021 г
размер: 1826 KB