Downloads

Комплексна проверка на "Металхим Импекс" АД, г. София, 06.12.2019г
размер: 109 KB
Комплексна проверка на "Малиновец Енерджи" ООД, с. Царевец, общ. Мездра, 22.11.2019г
размер: 345 KB
Комплексна проверка на "Царевец Енерджи" ООД, с. Царевец, общ. Мездра, 22.11.2019г
размер: 293 KB
Комплексна проверка на "Нова Варова Компания" ЕООД с. Черепиш, 14.11.2019г
размер: 349 KB
Комплексна проверка на "Нивего" ООД с. Чирен, 17.11.2019г
размер: 591 KB
Комплексна проверка на "Булгартрансгаз" ЕАД подземно газохранилище Чирен, 17.11.2019г
размер: 971 KB
Комплексна проверка на "АСК-БУЛ" ЕООД гр. Враца, 17.10.2019г
размер: 119 KB
Комплексна проверка на "Находище за добив на нефт и Газ" ,с. Селановци 03.10.2019
размер: 104 KB
Комплексна проверка на Винарска изба "Бургозоне" ЕООД,г. 03.10.2019
размер: 46 KB
Комплексна проверка на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД,г. Колодуй 26.09.2019
размер: 115 KB
Комплексна проверка на "Металком инвест " ООД, г. Враца, 25.09.2019г
размер: 113 KB
Комплексна проверка на "Радиоактивни отпадъци" ДП,г. Колодуй 19.09.2019
размер: 111 KB
Комплексна проверка на "Калтрейс" ООД,с. Косталево 18.09.2019
размер: 105 KB
Комплексна проверка на "ЗММ-Враца" АД,гр. Враца
размер: 115 KB
Комплексна проверка на "Леденика България 1964" ЕООД,гр. Мездра 29.08.2019г
размер: 42 KB
Комплексна проверка на "М и М " ЕООД,гр. Криводол 20.08.2019г
размер: 32 KB
Комплексна проверка на "Млечен Рай 2" ООД, 07.08.2019г.
размер: 40 KB
Комплексна проверка на "Центромет" АД, 02.08.2019г.
размер: 99 KB
Комплексна проверка на "Булпласт-2013" ЕООД, 19.07.2019г.
размер: 1290 KB
Комплексна проверка на ЕТ "Йордан Величков-Влади", с. Зверино, 08.07.2019г
размер: 1922 KB
Комплексна проверка на "Ланд метал" ЕООД, с. Игнатица, 08.07.2019г
размер: 2641 KB
Комплексна проверка на "Людал Фрикшън" ЕООД, с. Зверино, 08.07.2019г
размер: 2053 KB
Комплексна проверка на "Унитрейд 2011" ООД, гр. Козлодуй, 02.07.2019г
размер: 2330 KB
Комплексна проверка на "Сантекс-12" ЕООД, гр. Козлодуй, 02.07.2019г
размер: 1822 KB
Комплексна проверка на "АЖМ - Груп" ЕООД, гр. Враца, 13.06.2019г
размер: 29 KB
Комплексна проверка на "Феник" ЕООД, с. Паволче, 13.06.2019г
размер: 29 KB
Комплексна проверка на "Председник" ООД, с. Бели Извор, 11.06.2019г
размер: 27 KB
Комплексна проверка на ПСОВ- Враца, гр. Враца, 11.06.2019г
размер: 29 KB
Комплексна проверка на "Пировски" ООД, гр. Мизия, 05.06.2019г
размер: 30 KB
Комплексна проверка на "Косаня" ЕАД, гр. Мизия, 05.06.2019г
размер: 31 KB
Комплексна проверка на "Христо 2018" ЕООД, с. Борован, 16.05.2019г.
размер: 30 KB
Комплексна проверка на "Димитър Първанов" ЕООД, гр. Враца, 16.05.2019г.
размер: 29 KB
Комплексна проверка на Пречиствателна станция , гр. Козлодуй, 14.05.2019г.
размер: 30 KB
Комплексна проверка на "Хадийски и фамилия" ООД, с. Градешница, 18.04.2019г.
размер: 2208 KB
Комплексна проверка на "Стартмес" ЕООД, с. Търнак, 16.04.2019г.
размер: 2371 KB
Комплексна проверка на "Лилия Милк " ЕООД гр. Криводол, 04.04.2019г
размер: 21 KB
Комплексна проверка на "Лилия Милк " ЕООД с. Ракево, 04.04.2019г
размер: 29 KB
Комплексна проверка на "Индустриални суровини " ЕООД, гр. София, 28.03.2019г
размер: 34 KB
Комплексна проверка на "Косаня " ЕАД гр. Мизия, 28.03.2019г
размер: 32 KB
Комплексна проверка на "Гарант " АД гр. Бяла Слатина, 27.03.2019г
размер: 41 KB
Комплексна проверка на "Тошко Тодоров 2016 " ЕООД с. Краводер, 13.03.2019г
размер: 33 KB
Комплексна проверка на "Деница-02" ЕООД гр. Бяла Слатина, 12.03.2019г
размер: 30 KB
Комплексна проверка на "Градска Пречиствателна Станция " гр. Бяла Слатина, 12.03.2019г
размер: 33 KB
Комплексна проверка на "Градска Пречиствателна Станция " гр. Мездра, 07.03.2019г
размер: 31 KB
Комплексна проверка на "Хемус-М" АД гр. Мездра, 07.03.2019г
размер: 22 KB
Комплексна проверка на "Техкерамик" АД гр. Мездра, 07.03.2019г
размер: 36 KB
Комплексна проверка на "Хефти Металс" ЕООД гр. Мездра, 26.02.2019г
размер: 36 KB
Комплексна проверка на "Беана-Враца" ООД гр. Враца, 19.02.2019г.
размер: 36 KB
Комплексна проверка на "Лалов и Вачев" ЕООД гр. Враца, 19.02.2019г.
размер: 34 KB
Комплексна проверка на "Месер-България" ЕООД гр. Враца, 14.02.2019г.
размер: 29 KB