Downloads

РД на "Общинско Предприятие Чистота" Мездра № 05-РД-195-00/27.12.2018г
размер: 1972 KB
РД на "АСК БУЛ" ЕООД № 05-РД-123-07/14.11.2018г
размер: 1041 KB
РД на "Сантекс 12" ЕООД № 05-РД-180-01/07.11.2018г
размер: 561 KB
РД на "ГЛОБАЛ ЕКО ЕНЕРДЖИ" ООД № 05-РД-194-00/23.10.2018г
размер: 29 KB
РД на "ФЕНИК" ЕООД № 05-РД-193-00/18.10.2018г
размер: 30 KB
РД на "ФЕНИК" ЕООД № 05-РД-192-00/18.10.2018г
размер: 32 KB
РД на "РИПО" ЕООД № 05-РД-178-02/21.09.2018г
размер: 38 KB
РД на "БАЛМЕК-ТОНЧЕВ И СИЕ" СД № 05-РД-132-05/11.09.2018г
размер: 36 KB
РД на "ЕЛ ДИ ПАРТНЕР" ООД № 05-РД-170-01/27.08.2018г.
размер: 1720 KB
РД на "КОСТОВ ПЛАСТ" ЕООД № 05-РД-191-00/26.07.2018г.
размер: 1135 KB
РД на "Булпласт-2013"ЕООД, №05-РД-190-00 от 23.07.2018г.
размер: 327 KB
РД на „АП и КО” ЕООД, № 05-РД-189-00 от 28.06.2018 г.
размер: 909 KB
РД на "Крис Консулт 2015" ЕООД; №05-РД-188-00 от 13.06.2018г
размер: 4333 KB
РД на „Строителство на сгради и съоръжения” ЕООД, № 05-РД-187-00 от 22.05.2018 г.
размер: 593 KB
РД на „Метал-строй 81” ЕООД, № 05-РД-186-00 от 22.05.2018 г.
размер: 575 KB
РД на „Фемили Трейдинг” ЕООД, № 05-РД-185-00 от 02.05.2018 г.
размер: 931 KB
РД на „СИТ-77” ЕООД, № 05-РД-183-01 от 27.04.2018 г.
размер: 77 KB
РД на „Рипо” ЕООД, № 05-РД-178-01 от 27.04.2018 г.
размер: 37 KB
РД на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД-ВРАЦА, № 05-РД-184-00 от 26.04.2018 г.
размер: 59 KB
РД на „ СИТ-77” ЕООД, № 05-РД-183-00 от 16.04.2018 г.
размер: 256 KB
РД на „Пътстройинженеринг” АД, № 05-РД-182-00 от 04.04.2018 г.
размер: 426 KB
РД на „ Сантекс 12” ЕООД, № 05-РД-180-00 от 22.03.2018 г.
размер: 325 KB
РД на Общинско предприятие„Чистота и строителство” – Бяла Слатина, № 05-РД-181-00 от 22.03.2018 г.
размер: 457 KB
РД на „Красимирови транс” ООД, № 05-РД-179-00 от 01.03.2018 г.
размер: 266 KB
РД на „Спътник 96” ЕООД, № 05-РД-128-03 от 27.02.2018 г.
размер: 1616 KB
РД на „Рипо” ЕООД, № 05-РД-178-00 от 24.01.2018 г.
размер: 299 KB
РД на „Вени АБ” ЕООД, № 05-РД-177-00 от 22.01.2018 г.
размер: 281 KB