Downloads

Комплексна проверка на ДП"Радиоактивни отпадъци" СП-"ИЕ-1-4 блок" г. Козлодуй, 30.10.2018г.
размер: 46 KB
Комплексна проверка на "Атоменергоремонт" ЕАД г. Козлодуй, 30.10.2018г.
размер: 30 KB
Комплексна проверка на "ДМВ" ЕООД г. Враца, 23.10.2018г.
размер: 34 KB
Комплексна проверка на "Булгартрансгаз" ЕАД -подземно газохранилище с. Чирен, 12.10.2018г.
размер: 77 KB
Комплексна проверка на "Нивего" ООД с. Чирен, 12.10.2018г.
размер: 37 KB
Комплексна проверка на "АСК-БУЛ"ЕООД гр. Мездра, 05.10.2018г.
размер: 45 KB
Комплексна проверка на пивоварна"Леденика" гр. Мездра, 05.10.2018г.
размер: 51 KB
Комплексна проверка на "Находище за нефт и газ" с. Селановци, 03.10.2018г.
размер: 35 KB
Комплексна проверка на "Пировски" ООД г. Мизия, 26.09.2018г
размер: 36 KB
Комплексна проверка на "Косаня" ЕАД г. Мизия, 26.09.2018г
размер: 33 KB
Комплексна проверка на "АЕЦ Козлодуй" гр. Козлодуй, 19.09.2018г.
размер: 55 KB
Комплексна проверка на "Градска Пречиствателна станция" гр. Враца, 20.09.2018г.
размер: 32 KB
Комплексна проверка на "Косаня" ЕАД гр. Мизия, 20.09.2018г.
размер: 33 KB
Комплексна проверка на "БКС-Враца", 17.08.2018г.
размер: 832 KB
Комплексна проверка на "Центромет"-АД гр. Враца от 22.08.2018г.
размер: 213 KB
Комплексна проверка на "Метал Транс 2005"-ЕООД гр. Враца от 28.08.2018г.
размер: 74 KB
Комплексна проверка на "ЗММ- Враца"-АД гр. Враца от 22.08.2018г.
размер: 191 KB
КП "Металком инвест" ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, 15.08.2018г
размер: 4821 KB
КП "АЖМ-Груп" ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца 07.08.2018г.
размер: 1295 KB
КП "Вега 03" ЕООД, гр. Враца, обл. Враца 27.07.2018г.
размер: 1200 KB
КП "Стартмес" ЕООД, с. Търнак, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, 20.07.2018г
размер: 132 KB
КП "Феникс Норд БГ" ЕООД, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца 12.07.2018г.
размер: 166 KB
КП "Индустриални суровини" ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, 11.07.2018г
размер: 210 KB
КП"Евро Импекс" ЕООД, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, 11.07.2018г.
размер: 159 KB
КП "Нова варова компания" ЕООД, гара Черепиш, общ. Мездра, обл. Враца 28.06.2018г.
размер: 2325 KB
КП "Людал Фрикшън" ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, 28.06.2018г.
размер: 2013 KB
КП "Дионисомарбле България" ЕООД, с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца, 27.06.2018г
размер: 1458 KB
КП“Царевец Енерджи“ ООД, с.Царевец, общ.Мездра, обл.Враца 22.06.2018г.
размер: 1169 KB
КП“Малиновец Енерджи“ ООД, с.Царевец, общ.Мездра, обл.Враца 22.06.2018г.
размер: 1239 KB
КП “Димитър Първанов“ ЕООД, с.Малорад, общ.Борован, обл.Враца 20.06.2018г.
размер: 791 KB
КП “Христо 2018“ EOOД с.Борован, общ.Борован, обл.Враца 20.06.2018г.
размер: 823 KB
КП “Хаджийски и фамилия“ ЕООД с.Градешница, общ.Криводол, обл.Враца 15.06.2018г.
размер: 843 KB
КKП“Председник“ ЕООД, с.Бели извор, общ.Враца, обл.Враца 12.06.2018г.
размер: 618 KB
КП “Строител-Криводол“ ЕООД гр.Криводол, общ.Криводол, обл.Враца 31.05.2018г.
размер: 742 KB
КП “М и М“ ЕООД, гр.Криводол, общ.Криводол, обл.Враца 31.05.2018г.
размер: 735 KB
КП “Лилия Милк“ ЕООД гр. Криводол, общ.Криводол, обл.Враца 31.05.2018г.
размер: 751 KB
КП “Деница – 02“ ЕООД, гр.Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл.Враца 29.05.2018г.
размер: 936 KB
КП "Никас" ООД, с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца 22.05.2018г.
размер: 233 KB
КП "Ланд Метал" ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца 22.05.2018г.
размер: 222 KB
КП ЕТ "Йордан Величков-Влади", с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца 22.05.2018г.
размер: 132 KB
КП "Техкерамик-М" АД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца 18.05.2018г.
размер: 164 KB
КП "Хефти Металс" ЕООД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца 18.05.2018г.
размер: 133 KB
КП "Хемус-М" АД, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца 18.05.2018г.
размер: 172 KB
КП“Геo Метал Трейд“ - ЕООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 10.05.2018г.
размер: 913 KB
КП“Млечен Рай - 2“ ООД, кв.Бистрец, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 10.05.2018г.
размер: 1008 KB
КП “Ранг 2000“ ЕООД, гр.Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл.Враца 09.05.2018г.
размер: 989 KB
КП “Вария“ ЕООД, гр.Роман, общ.Роман, обл.Враца 24.04.2018г.
размер: 268 KB
КП“Унитрейд 2011 “ ООД, гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца, 19.04..2018г.
размер: 385 KB
КП“ПСОВ“ , гр.Козлодуй, общ.Козлодуй, обл.Враца,19.04.2018г.
размер: 405 KB
КП “Симекс“ ЕООД гр.Криводол, общ.Криводол, обл.Враца 18.04.2018г.
размер: 374 KB
КП“Агротехчаст “ АД, гр.Оряхово, общ. Оряхово, обл.Враца 12.04.2018г.
размер: 426 KB
КП “Тошко Тодоров 2016г.“ ЕООД, с.Краводер, общ.Криводол, обл.Враца 02.04.2018г.
размер: 271 KB
КП “Хели-2001“ ЕООД с.Ракево, общ.Криводол, обл.Враца 27.03.2018г.
размер: 284 KB
КП“Интегрити Пластикс“ -ЕАД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 22.03.2018г.
размер: 311 KB
КП“Месер България“ -ЕООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 22.03.2018г.
размер: 281 KB
КП“Метахим Импекс“ -АД, гр.София, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 22.03.2018г.
размер: 292 KB
КП“Абрис“ - ООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 09.03.2018г.
размер: 278 KB
КП“Екопродукт Мегия“ ЕООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 09.03.2018г.
размер: 272 KB
КП“ЛМ-21“ ЕООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, 21.02.2018г.
размер: 333 KB
КП“ВИН“ ООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, 16.02.2018г.
размер: 333 KB
КП “ ВиК“ ООД, гр.Враца, „ГПСОВ“ в гр.Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл.Враца 15.02.2018г.
размер: 410 KB
КП “Гарант“ АД гр.Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл.Враца 15.02.2018г.
размер: 563 KB
КП“Лалов и Вачев“ - ЕООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 09.02.2018г.
размер: 321 KB
КП“Беана-Враца“ - ООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца 09.02.2018г.
размер: 448 KB