Downloads

КП на “Скът Мизия” АД, гр. Мизия, община Мизия, на 25.11.2014г.
размер: 93 KB
КП на “Бургозоне” ЕООД, с. Лесковец, общ. Оряхово, на 25.11.2014г.
размер: 93 KB
КП на ЕТ„Любомир Василев - Емива”, с. Лесковец, общ. Оряхово, на 25.11.2014г.
размер: 90 KB
Комплексна проверка на „Кастех – БГ” ООД, гр. Враца, на 12.11.2014 г.
размер: 90 KB
Комплексна проверка на “СОФИ” ООД, гр. Враца, на 12.11.2014г.
размер: 80 KB
Комплексна проверка на “Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца, на 12.11.2014 г.
размер: 92 KB
Комплексна проверка на “Анди” ООД, гр. Враца, на 12.11.2014г.
размер: 90 KB
КП на “Нивего” ООД, с. Чирен, на 17.10.2014 г.
размер: 87 KB
КП на „Завод за преработка на скално-облицовъчни материали“, стопанисван от „Хемус-М” АД, гр. Мездра,
размер: 95 KB
КП на ПГХ-Чирен, общ. Враца, обл. Враца към “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, на 17.10.2014г.
размер: 112 KB
КП на “Хаджийски и фамилия” ЕООД, с. Градешница, на 16.10.2014 г.
размер: 88 KB
КП на “АГРО СТИЛ-06” ЕООД” с. Градешница, на 16.10.2014г.
размер: 82 KB
КП на Мелница- гр. Криводол , общ. Криводол, обл. Враца към “М и М” ЕООД, гр. Мездра, на 16.10.2014г.
размер: 82 KB
КП на “Билла България”ЕООД, гр. Враца, на 10.10.2014 г.
размер: 89 KB
КП на “Кауфланд България” ЕООД енд КО.КД, гр. Враца, на 10.10.2014г.
размер: 87 KB
КП на “ТК ТЕКС” АД, гр. Бяла Слатина, на 01.10.2014г.
размер: 82 KB
КП на “Вега Стар” ЕООД, гр. Бяла Слатина, на 01.10.2014г.
размер: 92 KB
КП на “ПРЕДСЕДНИК” ЕООД, с. Бели Извор, общ. Враца на 17.09.2014 г.
размер: 86 KB
КП на “Млечен рай-2” ООД, кв. Бистрец, гр. Враца на 17.09.2014 г.
размер: 87 KB
КП на “Ровотел Стийл” ООД, гр. Враца на 17.09.2014 г.
размер: 91 KB
КП на “Атамар” ООД, с. Паволче, общ. Враца, на 12.09.2014 г.
размер: 82 KB
КП на “Галактика - 03” ЕООД, гр. Враца, на 12.09.2014г.
размер: 86 KB
КП на “Енемона” АД, гр. Козлодуй, на 10.09.2014 г.
размер: 94 KB
КП на “Атоменергостройпрогрес - С” ЕООД, гр. Козлодуй, на 10.09.2014г.
размер: 98 KB
КП на “Атоменергоремонт” ЕАД, гр.Козлодуй, на 10.09.2014 г.
размер: 87 KB
Комплексна проверка на “ГАРАНТ” АД, гр. Бяла Слатина, на 09.09.2014г.
размер: 95 KB
Kомплексна проверка на “Пени Маркет България”ЕООД, гр. Бяла Слатина, на 09.09.2014 г.
размер: 84 KB
Комплексна проверка на “Вархим” EООД, гр. Мездра, на 02.09.2014 г.
размер: 86 KB
Комплексна проверка на “АСК БУЛ” ЕООД, гр. Мездра, на 15.08.2014г.
размер: 84 KB
Комплексна проверка на “Цветина - Мездра” ЕООД, гр. Мездра, на 15.08.2014 г.
размер: 99 KB
Комплексна проверка на ЕТ “Йордан Величков-Влади”, с. Зверино, на 14.08.2014 г.
размер: 88 KB
Комплексна проверка на “Людал фрикшън” ЕООД, с. Зверино, на 14.08.2014 г.
размер: 98 KB
Доклад от проверка на газо-нефтено находище „Селановци”, 30.07.2014 г
размер: 96 KB
Доклад от проверка на “Лана мел” АД, гр. Мездра,31.07.2014г.
размер: 96 KB
Комплексна проверка на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, на 25.07.2014г.
размер: 108 KB
Комплексна проверка на “Феникс Грийн” ЕООД, гр.Козлодуй, на 24.07.2014 г.
размер: 82 KB
Комплексна проверка на “М-трейдинг” EООД, гр. Враца, на 10.07.2014г.
размер: 86 KB
Комплексна проверка на “Ивагус” ЕООД гр. Враца, на 10.07.2014г.
размер: 84 KB
Комплексна проверка на “БОДИ-М-ТРАВЪЛ” ООД, гр. Враца, на 10.07.2014г.
размер: 84 KB
Комплексна проверка на “Автобусни превози 98” АД, гр. Враца, на 10.07.2014 г.
размер: 90 KB
Комплексна проверка на текстилна фабрика, стопанисвана от “Ню текс” EАД, гр. Мездра, на 09.07.2014г.
размер: 90 KB
Комплексна проверка на „Техкерамик - М“ ООД, гр. Мездра, на 02.07.2014 г.
размер: 93 KB
Комплексна проверка на пивоварна „Леденика”, гр. Мездра, на 02.07.2014г.
размер: 111 KB
Комплексна проверка на “ФЕНИКС КОМЕРСМЕТАЛ” ЕООД, гр.Оряхово, на 01.07.2014 г.
размер: 85 KB
Комплексна проверка на “ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС” АД, гр. Оряхово, на 01.07.2014г.
размер: 89 KB
Kомплексна проверка на “Галакси Плаза” ЕООД , гр. Враца на 30.06.2014г.
размер: 87 KB
комплексна проверка на “Гео - метал Трейд” ЕООД, гр. Враца, на 30.06.2014 г.
размер: 89 KB
КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА ГПСОВ ГР. ВРАЦА на 30.06.2014 г.
размер: 84 KB
Комплексна проверка на “ФЗ Милве” АД, с. Търнак, на 26.06.2014г.
размер: 82 KB
Комплексна проверка на “СТАРТМЕС” ООД, с. Търнак, на 25.06.2014 г
размер: 91 KB
Комплексна проверка на “АПЕ-2001” ООД, с. Галиче, на 25.06.2014г.
размер: 87 KB
Комплексна проверка на „Тошел Агро” ЕООД с. Царевец, общ. Мездра, на 24.06.2014г.
размер: 81 KB
Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП Милчо Дамянов Тодоров – с.Лесура, общ. Криводол, на 23.06.2014г.
размер: 81 KB
Комплексна проверка на „Вега 03” ООД, гр. Враца 03.06.2014 г.
размер: 96 KB
Комплексна проверка на „Лалов и Вачев” ЕООД, гр. Враца 03.06.2014 г.
размер: 97 KB
Комплексна проверка на “Абрис” ООД, гр. Враца 02.06.2014г.
размер: 83 KB
Комплексна проверка на “Враца - старт” АД, гр. Враца на 16.05.2014 г.
размер: 99 KB
Комплексна проверка на ЕТ “КАМ - Никола Стойков”, гр. Враца на 16.05.2014 г.
размер: 97 KB
Комплексна проверка на “ЦЕНТРОМЕТ” АД, гр. Враца на 16.05.2014г.
размер: 86 KB
Комплексна проверка "Топила Груп" ЕАД, с. Ракево, 15.05.2014г.
размер: 83 KB
Комплексна проверка ЕТ"Млечен пулс Цветелина Томова", гр. Криводол, 15.05.2014г.
размер: 100 KB
Доклад от комплексна проверка Специал ауто ЕООД, Бяла Слатина, 09.05.2014г.
размер: 101 KB
Доклад от комплексна проверка Акет Пласт ООД, Бяла Слатина, 09.05.2014г.
размер: 87 KB
Комплексна проверка на Кравеферма на ЗП „Симеон Коцев” – с.Фурен, на 17.04.2014г.
размер: 81 KB
Комплексна проверка на “Строител Криводол” ЕООД, гр. Криводол, на 16.04.2014 г.
размер: 83 KB
Комплексна проверка на ЕТ “Тошко Тодоров”, с. Краводер, на 16.04.2014 г.
размер: 88 KB
Комплексна проверка на “Симекс” ЕООД, гр. Криводол, на 16.04.2014 г.
размер: 92 KB
Комплексна проверка на “Лидл България” ЕООД енд КО-КД, гр. Враца, на 02.04.2014г.
размер: 86 KB
Комплексна проверка на “Пени Маркет България” ЕООД, гр. Враца, на 02.04.2014г.
размер: 92 KB
Комплексна проверка на хипермаркет „Т-маркет”, гр. Враца, на 02.04.2014г.
размер: 98 KB
Комплексна проверка на “Андонов” ООД, гр. Мизия, на 27.03.2014 г.
размер: 100 KB
Комплексна проверка на “Чистота Балкани” ЕООД, гр. Враца, на 26.03.2014 г.
размер: 99 KB
Комплексна проверка на “Галваник” ЕООД, гр. Враца, на 26.03.2014 г.
размер: 87 KB
Комплексна проверка на кравеферма, с. Горна Кремена на 25.03.2014г.
размер: 83 KB
Комплексна проверка на “ВРЗ ВОЛА ЕКО” ЕАД, гр. Враца, на 07.03.2014г.
размер: 83 KB
Комплексна проверка на “ЗММ ВРАЦА” АД, гр. Враца, на 07.03.2014г.
размер: 85 KB
Комплексна проверка на “Беана - Враца” ООД, гр. Враца, на 07.03.2014г.
размер: 91 KB
Комплексна проверка на Животновъден обект на ЕТ „Централкомерс”– с.Моравица, на 25.02.2014г.
размер: 81 KB
Комплексна проверка на кравеферма, стопанисвана от ЗП Монов, местност „Шавара“, землището на гр. Мездра, на 25.02.2014г.
размер: 92 KB
Комплексна проверка на “Хидком” АД, гр. Оряхово, 18.02.2014г.
размер: 96 KB
Комплексна проверка на “АГРОТЕХЧАСТ” АД, гр. Оряхово, на 18.02.2014г.
размер: 88 KB
Комплексна проверка на “Димитър Първанов” ЕООД, с. Малорад, на 14.02.2014 г.
размер: 91 KB