Downloads

Комплексна проверка на Регионално депо на 17.11.2011г.
размер: 77 KB
Комплексна проверка на „Вратица-Враца”АД на 15.11.2011г.
размер: 79 KB
Комплексна проверка на „СВ-Феникс”ЕООД, с. Мраморен на 28.09.2011г.
размер: 77 KB
Kомплексна проверка на „Яйца и птици”АД, гр. Мизия на 13.09.2011г. и 15.09.2011г.
размер: 79 KB
комплексна проверка на „Завод за хартия”АД, гр.Мизия на 15.09.2011г.
размер: 77 KB
Kомплексна проверка на „Агростил-2003”ЕООД, гр. Бяла Слатина на 09.09.2011г.
размер: 77 KB
Комплексна проверка на “Ню текс” АД, гр. Мездра на 17.11.2011г.
размер: 92 KB
Комплексна проверка на “Хемус-М” АД, гр. Мездра на 17.11.2011г.
размер: 85 KB
Комплексна проверка на ”Людал -2010” ЕООД, с. Зверино, общ. Мездра на 10.11.2011г
размер: 90 KB
Комплексна проверка на “Марколана България” ООД – с.Зверино, общ.Мездра на 10.11.2011г.
размер: 84 KB
Комплексна проверка на “Йордан Величков-Влади” ЕТ, с. Зверино, общ. Мездра на 10.11.2011г
размер: 92 KB
Комплексна проверка на комбинат за производство на брашно ”Скът Мизия” АД, гр. Мизия, обл. Враца на 07.11.2011г
размер: 84 KB
Комплексна проверка на ГПСОВ-Враца на 19.10.2011г.
размер: 85 KB
Комплексна проверка на “Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ с. Чирен, общ. Враца на 19.10.2011г.
размер: 90 KB
Комплексна проверка на птицекланица ”Чикас” ООД, гр. Враца на 10.10.2011г.
размер: 89 KB
Комплексна проверка на “Атоменергостройпрогрес” ЕАД, гр.Козлодуй на 20.09.2011г.
размер: 87 KB
Комплексна проверка на “Атоменергоремонт” ЕАД, гр.Козлодуй на 20.09.2011г.
размер: 93 KB
Комплексна проверка на месопреработвателно предприятие “Лалов и Вачев” ЕООД, гр. Враца на 08.09.2011г.
размер: 88 KB
Комплексна проверка на кравеферма в землището с.Горна Кремена на 08.09.2011г.
размер: 77 KB
Комплексна проверка на “ВРЗ Вола” ЕАД, гр. Враца на 08.09.2011г.
размер: 86 KB
Комплексна проверка на металообработващо предприятие “ЗММ Враца” АД, гр.Враца на 08.09.2011г.
размер: 90 KB
Комплексна проверка на “ПРЕДСЕДНИК” ЕООД, с. Бели Извор на 19.08.2011г.
размер: 84 KB
Комплексна проверка на металообработващо предприятие “Симекс” ЕООД, гр. Криводол на 23.08.2011г.
размер: 90 KB
Комплексна проверка на “ПДНГ” АД – гр. София на 11.08.2011г.
размер: 79 KB
Комплексна проверка на ,,МЕТИЗИ”АД на 23.06.2011г.
размер: 79 KB
Комплексна проверка на ,,Холсим (България)” АД на 22.06.2011г.
размер: 80 KB
Комплексна проверка на „Стройкерамика”АД, гр. Мездра на 17.06.2011г.
размер: 80 KB
Комплексна проверка на “Вега Стар” ЕООД от 01.07.2011г.
размер: 91 KB
Комплексна проверка на мандра “Нивего” ООД от 05.07.2011г.
размер: 92 KB
Комплексна проверка на металообработващо предприятие “Гарант” АД от 01.07.2011г.
размер: 91 KB
Комплексна проверка на “Топила Груп” ЕАД от 28.06.2011г.
размер: 86 KB
Комплексна проверка на мандра ЕТ “Млечен пулс-95-Цветелина Томова” от 28.06.2011г.
размер: 92 KB
Комплексна проверка на “Хаджийски и фамилия” ЕООД от 28.06.2011г.
размер: 84 KB
Комплексна проверка на “Млечен рай-2” ООД, кв. Бистрец от 26.05.2011г.
размер: 89 KB
Комплексна проверка на “Абрис” ООД, гр. Враца на 14.06.2011г.
размер: 82 KB
Комплексна проверка на мандра “Екопродукт Мегия” ЕООД, гр. Враца на 14.06.2011г.
размер: 89 KB
Комплексна проверка на цех за месодобив, месопреработка и кулинария “Ивагус” ЕООД, гр. Враца на 14.06.2011г
размер: 88 KB
Комплексна проверка на “Беана-Враца” ООД, гр. Враца на 14.06.2011г
размер: 88 KB
Комплексна проверка на “АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй на 01.06.2011г
размер: 93 KB
Комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци на 27.04.2011г.
размер: 81 KB
Комплексни проверки на леярни, разположени на територията на област Враца в периода 30.03- 01.04.2011г.
размер: 129 KB
Комплексна проверка на “Хидком” АД – гр. Оряхово на 18.03.2011г.
размер: 89 KB
Комплексна проверка на “Агротехчаст” АД гр. Оряхово на 18.03.2011г.
размер: 91 KB
Комплексна проверка на “Центромет” АД, гр. Враца на 17.03.2011г
размер: 81 KB