Състояние на атмосферния въздух в град Враца

          За периода 01.06.2015 г.- 23.08.2015 г. са регистрирани 3 незначителни превишения по показател фини прахови частици ФПЧ10-при норма 50 мкг/м3. Най-високо отчетената стойност е 57,42 мкг/м3. Превишенията са идентични с 2 регистрираните в периода 01.06.2014 г.- 31.08.2014 г. Всички други измервани показатели са в нормите. Контролират се следните замърсители: серен диоксид, въглероден оксид, финни прахови частици-ФПЧ10, азотен...

Нерегламентирано изхвърляне на битово-фекални отпадъчни води са вероятната причина за замърсяването на река Лева в района на кв. „Бистрец

          На 22 август РИОСВ-Враца извърши проверка по сигнал за замърсяване на река Лева в кв. „Бистрец“, гр. Враца, в участъка след заустването на отпадъчните води от млекопреработващо предприятие, намиращо се в района. Проверката не е установила отток на отпадъчни води към реката от канализационния колектор на „Млечен рай-2„ ООД. Водите около мястото на заустването са видимо бистри и чисти, коритото е чисто, без...

Европейска седмица на мобилността- 2015 г.

               Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността е отворена.           Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. Тази година кампанията се провежда под мотото „Избери. Промени. Комбинирай.“ Общините, които желаят да се включат в честването на кампанията...

Заключителна пресконференция по проект по ОПОС на РИОСВ - Враца

           Днес в конферентната зала на хотел “Хемус” в гр.Враца се проведе заключителна пресконференция по публично представяне предвидените дейности по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”. Представения проект, чиито бенефициент е РИОСВ – Враца е на стойност 352 900.00 лв, от които 299 965.00лв. от...

РИОСВ-Враца откри изложба с рисунки на ученици

          В информационния център на РИОСВ – Враца беше открита изложба с рисунки на ученици. Рисунките са от проведен пленер през месец юни на територията на резерват „Врачански карст”. В него участваха ученици от Професионална гимназия по каменообработване, село Кунино. Възпитаници на училището, с интерес към изучаване на изобразително изкуство пресъздадоха в рисунки уникалния характер на карста и част от...

Площадката пред сградата на РИОСВ-Враца отново е изпъстрена с детски рисунки

          За втори пореден път този месец, РИОСВ - Враца организира рисунка на асфалт. В мероприятието участваха деца от град Враца, които рисуваха днес на площадката пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите в град Враца. Темата е “Природата на резерват “Врачански карст”. Преди да започнат да рисуват, пред децата и техните родители беше представен филм за резерват “Врачански карст”....

РИОСВ-Враца запозна деца с биологичното разнообразие и защитените територии, чрез преминаване по маршрут през резервата

          Ученици от град Враца участваха в организираното от РИОСВ - Враца преминаване по маршрут в резерват "Врачански карст". Децата се изкачиха от разклона за село Паволче по Ботевия път. При навлизането на маршрута в резервата, всички бяха запознати с режимите на защитената територия и поведението, което туристите трябва да спазват в нея.           Децата участваха и в практически дейности и игри, запознаващи...

РИОСВ – Враца награди победителите в конкурс за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”

          Директорът на РИОСВ – Враца инж. Цветинка Нейкова награди победителите в конкурса за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”. Награди получиха Тодор Минчев и Денимира Ангелова от гр.Враца и Карина Вутова от гр.Мездра. Те се състезаваха с още 14 автора, представени с 24 фотографии от резервата.           Конкурсът беше обявен през месец април 2015 година и се провежда за трета поредна година. Интерес към...

РИОСВ – Враца открива изложба с фотографии от резерват “Врачански карст”

          В РИОСВ - Враца беше открита изложба с фотографии от резерват “Врачански карст”. Всички изложени снимки са от проведен “фотолов” в резервата, в който участваха ученици и любители на фотографията от град Враца. Авторите на най-добрите снимки получиха награди от организаторите. Цветияна Иванова от ЕГ„Йоан Екзарх” е победител във фотолова и беше наградена с таблет. Втора и трета награда – фотоапарат и...

Деца направиха рисунки на асфалт пред сградата на РИОСВ - Враца

          РИОСВ - Враца организира рисунка на асфалт на тема “Природата на резерват “Врачански карст”. Деца на различни възрасти рисуваха днес на площадката пред сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите в град Враца. За да се запознаят с характерните особености на карста и неговите обитатели, пред участниците беше представен новият филм за резерват “Врачански карст”, а експерти от...

РИОСВ – Враца организира посещение на водопад с ученици

          Ученици с интереси в областта на екологията, от градовете Оряхово и София участваха в организираното от РИОСВ - Враца посещение на водопад в резерват "Врачански карст". По пътя към водопада те научиха интересни факти за резервата и успяха на видят на място някои защитени видове растения и животни. Участниците в похода получиха енциклопедии, атласи и справочници за процесите в природата и нейните...

Експерти от РИОСВ – Враца провериха сигнал за мъртва риба край Мездра

          Експерти на РИОСВ – Враца, съвместно с Регионална лаборатория - Враца към ИАОС - София извършиха незабавна проверка по сигнал, получен на 2 юли 2015 г., на „зеления телефон“ на инспекцията. В 17, 30 ч. граждани алармираха за наличие на мъртва риба в река Боденска бара в района на Мездра.           Направен е оглед на коритото на реката в участъка след ЖП моста до вливането на реката в Искър. Констатирано е, че от...