Приключиха дейностите по отстраняване на серовъглерода от площадката на „Камибо“ ООД във Враца

На 20.07.2019 г. приключиха дейностите по изтеглянето, прехвърлянето и транспортирането на серовъглерода от площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“, Враца. Количествата бяха успешно претоварени в специализирани цистерни, осигурени от фирмата изпълнител „Балкан ресурс“ ЕООД. Операцията премина  спокойно според предварително планираните дейности и се проведе при изключителни мерки за сигурност със съдействието на контролните органи.

С цел проследяване качеството на атмосферния въздух (КАВ) за времето от 15.07.2019г. до окончателното отстраняването на 110-те тона серовъглерод до площадката беше позиционирана мобилна автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ. По изследваните показатели не са регистрирани превишения на нормите за КАВ в приземния слой.