Проверка за нефтено петно по Дунав в района на Козлодуй

Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите във Враца провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано около обяд на 2 септември в района на град Козлодуй, с вероятен източник изпуснати трюмни води от преминаващ кораб. При извършения оглед в периметъра между километри 704 и 687 е установено, че има разпокъсани петна, тънък филм без миризма, с ниска...

Ново посегателство върху посетителска инфраструктура в резерват „Врачански карст”

Едва няколко месеца след като бе ремонтирана и възстановена арката на входа на резервата „Врачански карст“, експерти от РИОСВ – Враца констатираха ново посегателство върху посетителска инфраструктура. Покривът на информационната табела, представяща информация за маршрут „Враца –  водопад Скакля – Войводин дол”, на територията на резервата, е отрязан и демонстартивно изгорен на пътя.   Напомняме, че тази...

Няма замърсяване на атмосферния въздух във Враца

   С мобилна автоматична станция Регионалната лаборатория в Плевен към ИАОС – София провери параметрите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух във Враца. Измерванията се проведоха за период от 3 денонощия, считано от 16 часа на 24 до 16 часа на 27 август.  Пунктът за мониторинг бе ситуиран в двора на училище „Давид Тодоров“, ж. к. „Дъбника“. Резултатите от измерването на вредни вещества (замърсители)...

Няма превишения на нормите за качеството на въздуха

   От 16 ч. на 24 август до 12 ч. на 25 август не са констатирани превишения на пределно допустимите концентрации на параметрите на качеството на атмосферния въздух. Данните са от мобилната автоматична станция, която е позиционирана при училище „Давид Тодоров“ в   квартал „Дъбника“. Мобилната станция извършва 72-часови непрекъснати измервания на атмосферния въздух за локализиране на неорганизирани източници на...

Показателите за чистотата на въздуха във Враца са в нормите

   Във връзка със зачестили сигнали за неприятни миризми в различни райони на Враца, екип от експерти на РИОСВ – Враца и Регионална лаборатория към ИАОС в града проследиха качеството на атмосферния въздух в града.    Основна част от сигналите са подадени от жители на ж.к. „Дъбника“. В тази връзка в периода 17-19 август са извършени 7 измервания в пет различни точки на жилищния комплекс, в различни часове от...

Защитени видове птици спасиха експертите на РИОСВ – Враца

   Редица сигнали за ранени и бедстващи птици бяха приети на дежурните телефони в РИОСВ – Враца от началото на размножителния сезон. Сигналите са от граждани и организации, намерили в безпомощно състояние различни видове, защитени от Закона за биологичното разнообразие.     При всички сигнали е извършена преценка на състоянието, оказана е първа помощ и подготовка за транспортиране на ранените птици към...

Експертите от РИОСВ-Враца провериха сигнал за миризми в ж.к“ Дъбника“

   Експертите от РИОСВ-Враца извършиха незабавна проверка в ранните часове на 9 август по сигнали получени на „дежурния телефон“ и по електронна поща за силна натрапчива миризма в  ж. к. „Дъбника“, гр. Враца.    По време на проверката е извършен обход на жилищния комплекс.  В района и около него няма предприятия, източници на организирани и/или неорганизирани емисии, изпускани в атмосферния въздух. Не е усетена...

РИОСВ – Враца провери археологическо проучване в границите на резерват „Врачански карст“

   Експерти на РИОСВ – Враца извършиха проверка в резерват „Врачански карст“, където в момента тече спасително археологическо проучване от археолозите от Регионалния исторически музей във Враца, на обект „Средновековен манастир „Света Троица“, в местността „Манастирски дол“.    Не са констатирани нарушения в режима на защитената територия, съгласно чл. 17 от Закона за защитените територии. Археолозите,...

АИС не е отчела замърсяване на въздуха във Враца

   Във връзка с получен сигнал в РИОСВ – Враца за обгазяване на гр. Враца с миризма от изгаряните отпадъци в „Холсим (България)“ АД в периода 25-26 юли 2016 г. инспекцията уведомява, че от 13, 30 ч. на 22 юли 2016 г. пещта  за производство на циментов клинкер е спряна за извършване на ремонтни дейности, поради което не се извършва изгаряне на отпадъци.  РИОСВ – Враца е уведомена от „Холсим (България)“ АД с писмо.    От...

Проверен е сигнал за миризма на сяра в кв. „Кулата“, гр. Враца

          Експертите от РИОСВ-Враца извършиха незабавна проверка на 26 юли след   пренасочен сигнал на „зеления телефон“ от Дирекция „Национална система 112” към МВР за неприятна миризма на сяра в кв. „Кулата“ в гр. Враца.           По време на проверката е извършен обход.  В квартала и в района около него няма предприятия, източници на организирани и/или неорганизирани емисии изпускани в атмосферния въздух....

Не е открита мъртва риба в р. Ботуня

   На „зеления“ телефон в РИОСВ – Враца на 20.07.2016г.  постъпи сигнал за наличие на умряла риба в река Ботуня в землището на с. Ботуня, общ. Криводол, област Враца.    От експерти на инспекцията и Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца, в присъствието на кметския наместник на с. Ботуня е извършена незабавна проверка.    Извършен е оглед на реката в района от МВЕЦ „Луна“ до с....

Експертите на РИОСВ-Враца провериха сигнал за обгазяване на Враца от изгаряните отпадъци в циментовия завод в с. Бели Извор

   На място е извършена проверка по сигнал за обгазяване на Враца в периода 4-6 юли от изгаряните отпадъци в циментовия завод в с. Бели Извор, община Враца. В момента на проверката пещта за производство на циментов клинкер не е работила. Била е спряна в 2 ч. на 6 юли поради предстоящ ремонт, за което инспекцията е уведомена с писмо.    За производствения процес на циментов клинкер като горива в пещта основно се...