РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността с децата от ЦДГ „Слънце“

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността заедно с децата от ЦДГ “Слънце”. Експерти от екоинспекцията разказаха на малчуганите за начините на придвижване в градска среда и за предимствата и недостатъците от тях. Децата споделиха, че до детската градина идват пеш или с велосипед, за да пазят околната среда чиста. В двора на градината те направиха демонстрация на майсторско управление на...

Басейнова дирекция „Дунавски район“ сезира прокуратурата за мъртвата риба в р. Ботуня

Басейнова дирекция „Дунавски район“(БДДР) сезира Районната прокуратура във Враца за наличието на мъртва риба в река Ботуня. Това стана след проверки от  РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен по повод сигнал за замърсяване на реката от МВЕЦ „Луна“. На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че реката е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е...

Мъртвата риба в р. Ботуня се е задушила в тиня

По сигнал за мъртва риба в река Ботуня в землището на с. Ботуня, община Криводол, на 16.09.2016 г. експерти от РИОСВ-Враца извършиха незабавна проверка. При извършения оглед на река Ботуня след МВЕЦ „Луна“ е констатирано, че реката е силно замътнена от наличие на тиня и се усеща остра миризма на тиня. По брега и в коритото има значителни количества едри и малки екземпляри мъртва риба, която се е задушила в...

РИОСВ–Враца отбеляза Международния ден за защита на озоновия слой

Екоинспекцията отбеляза Международния ден за защита на озоновия слой - 16 септември. Експерти  гостуваха  в  СУ „Иван Вазов“ – гр. Мездра. В часа по физика пред учениците от 8 – ми клас бе представена презентация за значението на озоновия слой за живота на планетата. Осмокласниците научиха повече за веществата, които го разрушават, забраните за  употребата им в България и какво се прави в световен мащаб за...

16 септември - Международен ден за защита на озоновия слой

РИОСВ – Враца организира информационна среща по повод Международния ден за защита на озоновия слой. Тя ще се проведе на 16 септември от 10:00 часа в СУ “Иван Вазов” в град Мездра. Експерти от екоинспекцията ще запознаят ученици от 8-ми и 9-ти клас с веществата, разрушаващи озоновия слой, забраните за тяхната употреба в България  и какво се прави за спирането на тези процеси. Ще се проведе и викторина. Най...

Няма превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в град Враца

          С мобилна автоматична станция (МАС) от Регионална лаборатория (РЛ)-Плевен към ИАОС-София беше извършено повторно измерване на параметри характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Враца за период от 3 денонощия, считано от 11.00ч. на 02.09.2016 г. до 11.00ч. на 05.09.2016 г.         Новите измервания служат и за сравняване на резултатите получени от извънредния мониторинг през периода от 16.00ч. на 24.08.16 до 16.00ч....

Проверка за нефтено петно по Дунав в района на Козлодуй

Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите във Враца провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано около обяд на 2 септември в района на град Козлодуй, с вероятен източник изпуснати трюмни води от преминаващ кораб. При извършения оглед в периметъра между километри 704 и 687 е установено, че има разпокъсани петна, тънък филм без миризма, с ниска...

Ново посегателство върху посетителска инфраструктура в резерват „Врачански карст”

Едва няколко месеца след като бе ремонтирана и възстановена арката на входа на резервата „Врачански карст“, експерти от РИОСВ – Враца констатираха ново посегателство върху посетителска инфраструктура. Покривът на информационната табела, представяща информация за маршрут „Враца –  водопад Скакля – Войводин дол”, на територията на резервата, е отрязан и демонстартивно изгорен на пътя.   Напомняме, че тази...

Няма замърсяване на атмосферния въздух във Враца

   С мобилна автоматична станция Регионалната лаборатория в Плевен към ИАОС – София провери параметрите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух във Враца. Измерванията се проведоха за период от 3 денонощия, считано от 16 часа на 24 до 16 часа на 27 август.  Пунктът за мониторинг бе ситуиран в двора на училище „Давид Тодоров“, ж. к. „Дъбника“. Резултатите от измерването на вредни вещества (замърсители)...

Няма превишения на нормите за качеството на въздуха

   От 16 ч. на 24 август до 12 ч. на 25 август не са констатирани превишения на пределно допустимите концентрации на параметрите на качеството на атмосферния въздух. Данните са от мобилната автоматична станция, която е позиционирана при училище „Давид Тодоров“ в   квартал „Дъбника“. Мобилната станция извършва 72-часови непрекъснати измервания на атмосферния въздух за локализиране на неорганизирани източници на...