РИОСВ-Враца даде предписание за почистване на нерегламентирано сметище в квартал Медковец

Експерти от РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка във връзка с публикувани снимки в електронното издание на “Конкурент” за нерегламентирано сметище в гората над кв. Медковец на град Враца. В проверката взеха участие и експерти от общината. Проверката установи нерегламентирано изхвърлени битови отпадъци (главно пластмасови опаковки, бутилки и няколко дюшека), торов отпад и дървесна трина в...

Експерти от РИОСВ – Враца се включиха в 39-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

Експерти от РИОСВ – Враца се включиха в 39-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Наблюдението се извърши на територията на област Враца в периода 16-18 януари. Направен бе обход и наблюдение на язовир “Дъбника” край град Враца и по поречието на река Искър от с. Люти брод до с. Чомаковци, общ. Червен бряг, област Плевен. По време на мониторинга бяха определени видовете...

Експерти от РИОСВ Враца ще участват в среднозимното преброяване на водолюбиви птици

                Колко и какви видове водолюбиви птици зимуват в язовир “Дъбника” до град Враца и в река Искър по поречието й от с. Лютиброд, общ. Мездра до с. Чомаковци, общ. Червен браг, област Плевен, ще установяват в края на тази седмица експерти от РИОСВ – Враца, съвместно със специалисти от Българската орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците и Сдружение за дивата природа “Балкани”....

71 проверки са извършили експертите на РИОСВ – Враца през декември

                   През декември 2014 г. експертите на РИОСВ – Враца са извършили 71 проверки на 68 обекта в областта, от които 51 планови и 20 извънредни. 15 от извънредните проверки са за изпълнение на дадени предписания, като няма констатирано неизпълнение и нарушаване на дадения срок. Дадени са 5 предписания за установени пропуски и нарушения на екологичното законодателство. След извършена проверка по получен в РИОСВ...

Обявление на МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000593 „Билерниците”

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”. Защитената зона е разположена в землището на с. Ботуня, община Криводол, област Враца. Пълният текст на...

Незабавна проверка извършиха експерти на РИОСВ - Враца по сигнал за замърсяване на река Искър край град Мездра

                 Вчера, 18.11.2014г., на зеления телефон в РИОСВ - Враца в 1330 ч. е постъпил сигнал от телефон 112, за наличие на нефтопродукти в река Искър в района на гр. Мездра. Експерти от екоинспекцията, съвместно с представители на Общинска екологична инспекция и „Сигурност, ОМП, защита на населението и безопасност на движението“ към Община Мездра извършиха незабавна проверка на място. Извършено е пробонабиране от...

РИОСВ – Враца кани на обществено обсъждане на Националния план за действие за вълка в България

                 На 24.11.2014г. от 14:30 ч. в РИОСВ Враца, предстои обществено обсъждане на Национален план за действие за вълка в България по Закона за биологичното разнообразие. Текстовете на плана са одобрени от работната група, която включва представители на различни заинтересовани институции (МОСВ, ИАГ, НСЛР, МЗХ и други).  След обществените обсъждания в страната следва внасянето на документа в...

20 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

                  За изминалата седмица експерти от РИОСВ – Враца извършиха 3 извънредни и 17 планови проверки на обекти в общините Враца и Козлодуй. Комплексни проверки са извършени на четири обекта в град Враца. Няма констатирани нарушения в изпълнение на законодателните норми, касаещи чистотата на въздуха и водите, както и на управлението на отпадъци. На две от проверените фирми са дадени предписания за...

Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил „Сподели града, сподели света!“

Информация до медиите ноември, 2014 година   Конкурс за видео и снимка на тема споделено пътуване с автомобил  „Сподели града, сподели света!“ приема кандидатури до 5 декември   “Do the right mix – придвижвай се разумно!” и Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ дават старт на конкурс за видео и снимка на тема...

РИОСВ–Враца организира залесяване с фиданки със средствата, събрани от изложбата-търг “Купи картина – спаси природата”

             В периода от 28 октомври до 7 ноември ще бъде извършено залесяване със средствата, събрани на изложбата - търг “Купи картина – спаси природата”, организирана от РИОСВ – Враца, Природозащитен център Натура към ДПП ”Врачански балкан” и Клуб приятели на природен парк “Врачански Балкан” по повод Световния ден на околната...

29 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

                 За изминалата седмица експерти от РИОСВ – Враца извършиха 6 извънредни и 20 планови проверки на обекти в община Враца, Криводол, Хайредин, Мездра и Роман. При извънредните проверки експертите са установили изпълнение на дадените предписания, като 4 от тях са свързани с почистване на замърсени с битови отпадъци терени в райони на населени места. Комплексни проверки са извършени на “Хаджийски и...

Ученици поставиха къщички за птици в резерват "Врачански карст"

               РИОСВ – Враца проведе наблюдение на птици в резерват “Врачански карст” и поставяне на къщички за закритогнездещи птици. В мероприятието участваха деца от екоклуб “Детелини” с ръководител Гергана Комитска, към СОУ “Христо Ботев” в град Враца. Участниците в инициативата присъстваха на лекцията на Свилен Чешмеджиев, отговорник мониторинг в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) - Свищов -...