Обява за работа

Извлечение от протокол за резултати от интервю на кандидата за длъжността: Младши експерт, направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух"

публикуван на 18.12.2017г

Протокол за резултатите от проведен тест за длъжността Младши експерт, направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух"

публикуван на 07.12.2017г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт, направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух"

публикуван на 29.11.2017г.

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца обявява конкурс

публикувана на 08.11.2017г.

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността Младши експерт, направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух" 

публикувана на 11.10.2017г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт, направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух"

публикувана на 03.10.2017г.

Конкурс за Младши експерт „Опазване чистотата на атмосферния въздух“

публикувана на 12.09.2017г.