Световен ден на влажните зони – 2 февруари

          Световният ден на влажните зони ще бъде отбелязан на 2 февруари от 11.00 часа, в детския отдел на Регионална библиотека “Христо Ботев”, гр. Враца. В инициативата, организирана РИОСВ – Враца и библиотеката, от  ще вземат участие ученици от VI-ти клас на училище СУ "Васил Кънчов" в града. Водеща тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“,...

Промени в Наредба за отпадъците облекчават общините и намаляват административната тежест

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 (19.12.2013) за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депонирането на отпадъци  e в сила след обнародването й  в „Държавен вестник“. Целите, които се поставят и очакваните резултати от приемането на Наредбата, са намаляване на административната тежест и улесняването на общините при прилагането...

Въвеждат се нови изисквания за отчетност на флуорсъдържащите парникови газове

          Операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, ползвателите, преработвателните и дистрибуторите на флуорсъдържащите парникови газове, e необходимо да попълнят нов образец таблици за годишния отчет за 2016 г. Изискването е във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Отчетът трябва да се  предостави в РИОСВ-Враца не по-късно от 15...

Мъртви или птици в безпомощно състояние да се оставят на място

          Във връзка с констатирано огнище на птичи  грип в област Враца, Регионалната инспекция по околната среда и водите  напомня на гражданите, правилата на действие при намиране на бедстващи птици при такава епизоотична обстановка.  Гражданите, намерили  мъртви или в безпомощно състояние птици следва да ги оставят на мястото, където са открити. В случаите, когато птицата е прибрана за оказване на помощ,...

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда– 2017г.“

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда– 2017г.“ на тема „Обичам природата– и аз участвам“ За поредна година Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски...

РИОСВ – Враца участва в 41-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 Екип от експерти на РИОСВ - Враца съвместно с представители на Българска орнитологична централа успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици по време на 41-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България. При температури близки до 00С бяха обходени река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до гр. Червен бряг и яз. “Дъбника” край гр. Враца. Ледената покривка на река Искър варираше...

Актуални изменения и допълнения в Закона за Управление на отпадъците (ЗУО)

обнародвани в ДВ, бр.105 от 30.12.2016 г. и отнасящи се за специфични потоци отпадъци ИУМПС и ИУЕЕО Ново изискване при разрешителен режим за дейности с отпадъци (чл.35, ал.2, т.3) - При издаване на разрешение за дейности с ИУМПС и дейности по разглобявяне на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба, както и за...

Експерти от РИОСВ – Враца провериха сигнал за изливане на течност с неприятна миризма между селата Чирен и Лиляче

По постъпил сигнал от телефон 112 на „зеления“ телефон на инспекцията за изсипване на течност с неприятна миризма до пътя между селата Чирен и Лиляче, експерти от РИОСВ – Враца  извършиха незабавна проверка на място.   По време на огледа е констатирано, че в резултат на ремонтни дейности на сондажите на  ПГХ – Чирен се извършва пречистване на технологична вода, обработена с повърхностно активни вещества и...

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) с две инициативи. Eксперти от инспекцията гостуваха в понеделник на деца от ОДЗ „Мир” в Мездра. Пред малчуганите беше представено анимационно филмче за разделно събиране на отпадъците. Децата от своя страна споделиха как самите те опазват чиста природата около тях. От 13.10 часа ученици от VІІ и VІІІ клас на СУ „Климент Охридски” в...

РИОСВ – Враца ще отбележи Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

На 21 ноември 2016 г. РИОСВ – Враца  ще отбележи Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). От 11, 30 часа инициативата ще се проведе с деца от ОДЗ „Мир” в Мездра, а от 13, 10 – с ученици от СУ „Климент Охридски” в с. Зверино, община Мездра. Експерти на РИОСВ – Враца ще участват с презентация за начините за намаляване на количествата отпадъци, за по-ефективното им  използване като ресурс и с послание за...

РИОСВ-Враца награди победителите в конкурс “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст“

РИОСВ-Враца награди днес на официална церемония победителите в конкурса “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст”, който се организира всяка година от екоинспекцията. В надпреварата участваха селата Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и квартал „Бистрец“. Комисия от експерти на РИОСВ-Враца в областта на управлението на отпадъците и защитените територии, на 15 ноември...

РИОСВ-Враца прие без забележки 18 проекта, финансирани от ПУДООС

РИОСВ-Враца прие без забележки 18 проекта, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). С изпълнението им са облагородени паркове, градинки, училищни дворове и детски площадки. Участниците в тазгодишната кампания са една община, осем кметства, седем училища и две детски градини. Реализираните проекти от кампанията „За чиста околна среда - 2016” са на...

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>