БДДР и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал изпускане на наносни води в р. Ботуня

Експерти от БДДР – Плевен и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал, подаден на 29 септември 2016 г. в 16.26 часа, от кмета на село Ботуня за „изпускане на наносни води от ВЕЦ, намиращ се в землището на с. Ботуня, общ. Криводол.“ При проверката беше констатирано, че МВЕЦ „Луна” е с пломбиран в отворено положение дънен промивен савак на основния изпускател на водохващането на 80% . Пломбата беше поставена...

РИОСВ – Враца с извънредни измервания на въздуха в град Враца

Експерти от РИОСВ – Враца извършиха извънредни измервания на качеството на атмосферния въздух в града с цел установяване наличието на органични замърсители. В седем пункта на града на 12 септември е извършено измерване на органични съединения и въглеводороди с газхроматограф от Регионалната  лаборатория в Плевен.  След анализ на резултатите бе установено, че няма наличие на необичайни летливи органични...

Сигнал за нарушение от МВЕЦ «Луна» провериха експерти от РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен

Експерти от  РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен извършиха днес проверка по сигнал от кмета на с. Ботуня във връзка с МВЕЦ «Луна», собственост на «Ботуня Енерджи»  АД. Сигналът е за затворен и в последствие отворен дънен савак на водохващането, от което е причинено замътняване на реката след централата. При проверката се констатира, че дънният савак е отворен и е осигурена нормална проводимост на цялото водно...

Сигнал за мъртва риба и замърсяване на река Дунав с нефтопродукти провериха експерти от РИОСВ-Враца и БДДР-Плевен

Екип от експерти на РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен извършиха проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Дунав и замърсяване с нефтопродукти. Проверена е площадката на „Проучване и добив на нефт и газ“, с. Селановци, община Оряхово. Констатирано е, че вследствие компрометиран резервоар (нефтоуловител) е допуснато изтичане на атмосферни води,  замърсени с нефтопродукти от площадката на дружеството към...

Министър Василева ще инспектира щетите върху околната среда, нанесени от МВЕЦ „Луна“

В 15,00 ч на 21 септември, сряда, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще направи инспекция на нанесените щети на околната среда от МВЕЦ „Луна“. На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че река Ботуня е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е извършено неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във...

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността с децата от ЦДГ „Слънце“

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността заедно с децата от ЦДГ “Слънце”. Експерти от екоинспекцията разказаха на малчуганите за начините на придвижване в градска среда и за предимствата и недостатъците от тях. Децата споделиха, че до детската градина идват пеш или с велосипед, за да пазят околната среда чиста. В двора на градината те направиха демонстрация на майсторско управление на...

Басейнова дирекция „Дунавски район“ сезира прокуратурата за мъртвата риба в р. Ботуня

Басейнова дирекция „Дунавски район“(БДДР) сезира Районната прокуратура във Враца за наличието на мъртва риба в река Ботуня. Това стана след проверки от  РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен по повод сигнал за замърсяване на реката от МВЕЦ „Луна“. На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че реката е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е...

Мъртвата риба в р. Ботуня се е задушила в тиня

По сигнал за мъртва риба в река Ботуня в землището на с. Ботуня, община Криводол, на 16.09.2016 г. експерти от РИОСВ-Враца извършиха незабавна проверка. При извършения оглед на река Ботуня след МВЕЦ „Луна“ е констатирано, че реката е силно замътнена от наличие на тиня и се усеща остра миризма на тиня. По брега и в коритото има значителни количества едри и малки екземпляри мъртва риба, която се е задушила в...

РИОСВ–Враца отбеляза Международния ден за защита на озоновия слой

Екоинспекцията отбеляза Международния ден за защита на озоновия слой - 16 септември. Експерти  гостуваха  в  СУ „Иван Вазов“ – гр. Мездра. В часа по физика пред учениците от 8 – ми клас бе представена презентация за значението на озоновия слой за живота на планетата. Осмокласниците научиха повече за веществата, които го разрушават, забраните за  употребата им в България и какво се прави в световен мащаб за...

16 септември - Международен ден за защита на озоновия слой

РИОСВ – Враца организира информационна среща по повод Международния ден за защита на озоновия слой. Тя ще се проведе на 16 септември от 10:00 часа в СУ “Иван Вазов” в град Мездра. Експерти от екоинспекцията ще запознаят ученици от 8-ми и 9-ти клас с веществата, разрушаващи озоновия слой, забраните за тяхната употреба в България  и какво се прави за спирането на тези процеси. Ще се проведе и викторина. Най...

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>