Експерти на РИОСВ – Враца проверяват изпълнението на проекти от Националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г.“

       Експерти на РИОСВ - Враца проверяват  изпълнението на проекти, получили финансиране в конкурса „Обичам природата - и аз участвам” 2016, който се провежда в рамките на Националната кампания „ За чиста околна среда – 2016 г“. Те се изпълняват от общини и кметства, както и училища, детски градини и обединени детски комплекси. Максималният размер средства за реализиране на проекти на общини и кметства е до 10 000...

Сигнал за разлято машинно масло в с. Костелево провериха експерти от РИОСВ – Враца

       На електронната поща на РИОСВ – Враца днес по обяд е получен сигнал за замърсяване с машинно масло по улица „Иглика” в с.Костелево, община Враца. Незабавно е извършен оглед на място, в който са участвали експерти от РИОСВ, община Враца, РЗИ и кметът на селото. Установено е, че  в участък с приблизителна дължина 20 м на ул.”Иглика” върху бетоновата улична настилка е разлято машинно масло. Дадено е...

Експерти от РИОСВ-Враца провериха сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци

На 1.11.2016 г. от тел. 112 е получен сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци на брега на р. Ботуня, с. Краводер, общ. Криводол. Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ-Враца, на посоченото в сигнала място. При направения обход по брега на р. Ботуня, в имот № 272, кв. 28, по плана на с. Краводер, общ. Криводол, е констатирано наличие на депонирани и подравнени строителни материали....

БДДР и РИОСВ – Враца извършиха проверка по сигнал от кмета на Ботуня

Експерти от БДДР – Плевен и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал, подаден на 20 октомври 2016 г. от кмета на с. Ботуня. В сигнала се посочва, че в р. Ботуня няма вода. Проверени са двете водноелектрически централи в района на Ботуня. Към момента на проверката е установено, че в речното корито протича водно количество. Констатирано е че р. Ботуня протича свободно през отвора на савака на МВЕЦ „Луна”...

Информационния център на РИОСВ-Враца посреща ученици

В информационния център на РИОСВ – Враца, по инициатива на техния ръководител гостуваха ученици от пети и седми клас на СУ „Христо Ботев” във Враца. Децата, участници в екоклуба към училището се запознаха със защитените растителни и животински видове, начините за тяхното опазване и мерките за увеличаване на популацията им. В презентация бе представена работата на РИОСВ – Враца по опазване на биологичното...

Информационно табло на РИОСВ-Враца стана обект на хакерска атака

  В събота вечер интерактивно информационно табло на РИОСВ – Враца  за популяризиране на резерват “Врачански карст” беше атакувано от хакери. Пробивът в защита на таблото е продължил около два часа, след което е изключено незабавно от служители на инспекцията. От момента на поставянето таблото няколко пъти  е обект  на атаки.  При всяка  от тях са вземани мерки за затрудняване на достъпа до софтуера от...

БДДР връчи акта на собственика на МВЕЦ „Луна“

Басейнова дирекция „Дунавски район“ връчи акт на собственика на МВЕЦ „Луна“, предизвикал екокатастрофа в река Ботуня. За нарушението се прилага цялата строгост на Закона за водите. С връчването на акта започва да тече тридневния срок за възражения по него. БДДР предприема и законовите действия за отнемане на издаденото разрешително за водовземане на МВЕЦ-а. 500 000 лева е глобата, която налага РИОСВ –...

БДДР и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал изпускане на наносни води в р. Ботуня

Експерти от БДДР – Плевен и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал, подаден на 29 септември 2016 г. в 16.26 часа, от кмета на село Ботуня за „изпускане на наносни води от ВЕЦ, намиращ се в землището на с. Ботуня, общ. Криводол.“ При проверката беше констатирано, че МВЕЦ „Луна” е с пломбиран в отворено положение дънен промивен савак на основния изпускател на водохващането на 80% . Пломбата беше поставена...

РИОСВ – Враца с извънредни измервания на въздуха в град Враца

Експерти от РИОСВ – Враца извършиха извънредни измервания на качеството на атмосферния въздух в града с цел установяване наличието на органични замърсители. В седем пункта на града на 12 септември е извършено измерване на органични съединения и въглеводороди с газхроматограф от Регионалната  лаборатория в Плевен.  След анализ на резултатите бе установено, че няма наличие на необичайни летливи органични...

Сигнал за нарушение от МВЕЦ «Луна» провериха експерти от РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен

Експерти от  РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен извършиха днес проверка по сигнал от кмета на с. Ботуня във връзка с МВЕЦ «Луна», собственост на «Ботуня Енерджи»  АД. Сигналът е за затворен и в последствие отворен дънен савак на водохващането, от което е причинено замътняване на реката след централата. При проверката се констатира, че дънният савак е отворен и е осигурена нормална проводимост на цялото водно...

Сигнал за мъртва риба и замърсяване на река Дунав с нефтопродукти провериха експерти от РИОСВ-Враца и БДДР-Плевен

Екип от експерти на РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен извършиха проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Дунав и замърсяване с нефтопродукти. Проверена е площадката на „Проучване и добив на нефт и газ“, с. Селановци, община Оряхово. Констатирано е, че вследствие компрометиран резервоар (нефтоуловител) е допуснато изтичане на атмосферни води,  замърсени с нефтопродукти от площадката на дружеството към...

Министър Василева ще инспектира щетите върху околната среда, нанесени от МВЕЦ „Луна“

В 15,00 ч на 21 септември, сряда, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще направи инспекция на нанесените щети на околната среда от МВЕЦ „Луна“. На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че река Ботуня е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е извършено неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във...

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>