РИОСВ-Враца отбеляза Световния ден на околната среда

Във връзка с отбелязването на 5 юни – Световния ден на околната среда, експерти от инспекцията проведоха открит урок с деца от ДГ „Слънце“ – Враца и изнесоха презентация пред ученици от 5 и 6 клас от СУ „Васил Кънчов“ – Враца.

Тазгодишната тема „Замърсяване на въздуха - не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха“, насочва вниманието на световната общественост към влиянието на замърсения въздух върху здравето на хората и акцентира върху индивидуалната роля на всеки от нас в борбата срещу неговото замърсяване. Призивът „Заедно можем да победим замърсяването на въздуха“, е апел за общи действия в борбата срещу едно от най-големите екологични предизвикателства на нашето време. Целта е да се обърне внимание и на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда, като се създаде отговорно отношение и екологично съзнание в хората.

По време на мероприятието с децата от ДГ „Слънце“ бяха проведени игри с екологична тематика, както и викторина, а най-активните участници получиха награди от инспекцията за проявените знания в сферата на околната среда и начините за нейното опазване.

Световният ден на околната среда е най-мащабното ежегодно събитие, посветено на защита на природата. Инициативата е основен механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда.