46 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ,,ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2018/2019 г.

46 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Хl-то издание на Националния  ученически  конкурс  „Посланици  на здравето", за учебната 2018/2019 r.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда  и  водите  и  Представителството  на Европейската комисия в България.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето" се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност. Съгласно регламента, конкурсът протича в две фази: първа фаза (октомври-декември 2018 r.), през която участниците кандидатстват с проектно предложение; втора фаза (януари-май 2019 г.), през която се отчитат постигнатите по проекта резултати.

В настоящото издание на конкурса за учебната  2018-2019  г.  проектите, отговарящи на регламента за:

През месец юни 2019 r. на победителите в конкурса предстои да бъдат връчени награди. Ще бъдат наградени общо за всички възрастови групи - 46 проекта.

 

Списъци с номинираните проекти,  които ще бъдат наградени,  можете да намерите в прикачените файлове.