Справка съгласно Наредба № 7 за освободените средства от отчисления по чл. 64 на Общините

Downloads

Решение № УО-ОС-30 от 11.07.2018г, общ. Мездра
размер: 1065 KB
Решение № УО-ОС-29 от 11.07.2018г, общ. Враца
размер: 1065 KB
Заявление Вх.№ УООП-117 от 02.07.2018г., общ. Враца
размер: 211 KB
Заявление Вх.№ УООП-116 от 02.07.2018г, общ. Враца
размер: 211 KB
Решение УО-ОС-28 от 15.01.2018г. общ. Оряхово
размер: 456 KB
Заявление В-24/04.01.2018г. общ. Оряхово
размер: 166 KB
Решение УО-ОС-27 от 13.12.2017г. общ.Мездра
размер: 461 KB
Заявление В-3065/06.12.2017г. общ. Мездра
размер: 327 KB
Решение УО-ОС-26 от 19.09.2017г. общ. Враца
размер: 473 KB
Заявление В-2327/15.09.2017г. общ. Враца
размер: 294 KB
Решение УО-ОС-25 от 22.06.2017г. общ. Козлодуй
размер: 495 KB
Заявление В-1295/30.05.2017г. общ. Козлодуй
размер: 437 KB
Решение УО-ОС-24 от 31.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 304 KB
Заявление В-1231/22.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 150 KB
Решение УО-ОС-23 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1097 KB
Решение УО-ОС-22 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1097 KB
Решение УО-ОС-21 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1124 KB
Решение УО-ОС-20 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1101 KB
Решение УО-ОС-19 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1129 KB
Решение УО-ОС-18 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1062 KB
Решение УО-ОС-17 от 30.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 1112 KB
Заявление В-1204/18.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 180 KB
Заявление В-1203/18.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 234 KB
Заявление В-1202/18.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 230 KB
Заявление В-1201/18.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 220 KB
Заявление В-1200/18.05.2017г. общ. Оряхово
размер: 208 KB
Решение УО-ОС-16 от 19.01.2017г. общ. Враца
размер: 253 KB
Заявление 1 В-88/12.01.2017г. общ. Враца
размер: 198 KB
Решение УО-ОС-15 от 09.12.2016г. общ. Роман
размер: 219 KB
Заявление 15 В-3324/ 05.12.2016г. общ. Роман
размер: 86 KB
Решение УО-ОС-14 от 24.11.2016г. общ. Оряхово
размер: 268 KB
Заявление 14 В-3175/18.11.2016г. общ. Оряхово
размер: 133 KB
Решение УО-ОС-13 от 10.11.2016г. общ.Мездра
размер: 280 KB
Заявление 13 В-3006/02.11.2016г. общ. Мездра
размер: 225 KB
Решение УО-ОС-12 от 19.09.2016г. общ.Оряхово
размер: 229 KB
Заявление 12 В-2403/11.09.2016г. общ. Оряхово
размер: 108 KB
Решение УО-ОС-11 от 08.08.2016г. общ.Оряхово
размер: 319 KB
Заявление 11 В-2061/02.08.2016г. общ. Оряхово
размер: 136 KB
Решение УО-ОС-10 от 24.06.2016г. общ.Враца
размер: 284 KB
Заявление 10 В-1537/15.06.2016г. общ. Враца
размер: 287 KB
Решение УО-ОС-09 от 13.06.2016г. общ.Оряхово
размер: 398 KB
Заявление 9 В-1289/18.05.2016г. общ. Оряхово
размер: 113 KB
Решение УО-ОС-08 от 13.06.2016г. общ.Оряхово
размер: 413 KB
Заявление 8 В-1424/06.06.2016г. общ. Оряхово
размер: 215 KB
Решение УО-ОС-07 от 01.03.2016г. общ.Оряхово
размер: 263 KB
Заявление 7 В-507/24.02.2016г. общ. Оряхово
размер: 116 KB
Решение УО-ОС-06 от 10.12.2015г. общ. Враца
размер: 358 KB
Заявление 6 В -3044/ 23.11.2015г. общ. Роман
размер: 80 KB
Решение УО-ОС-05 от 16.11.2015г. общ. Враца
размер: 281 KB
Заявление 5 В -2773/ 21.10.2015г. общ. Враца
размер: 239 KB
Решение УО-ОС-04 от 16.11.2015г. общ. Оряхово
размер: 261 KB
Заявление 4 В-2645/09.10.2015г. общ. Оряхово
размер: 87 KB
Решение УО-ОС-03 от 26.10.2015г. общ.Враца
размер: 387 KB
Заявление 3 В-2126/ 05.10.2015г. МОСВ – София
размер: 402 KB
Решение УО-ОС-02 от 30.09.2015г. общ. Враца
размер: 245 KB
Заявление 2 В -2508/ 23.09.2015г. общ. Враца
размер: 254 KB
Решение УО-ОС-01 от 28.07.2015г. общ. Враца
размер: 357 KB
Заявление 1 В-1714/06.07.2015г. общ. Враца
размер: 178 KB