Анализите на водните проби от р. Лева в с. Згориград не показват замърсяване

         При проверка по сигнал за замърсяване на река Лева, в района на бившето хвостохранилище над с. Згориград, община Враца, извършена от РИОСВ – Враца и Регионалната лаборатория във Враца към Изпълнителна агенция по околна среда, са взети водни проби. Лабораторните анализи показват, че няма наличие на замърсяване с тежки метали. Констатираното замътняване на реката се дължи на падналите в този период...

Подобрено е състоянието на водоизточниците в с.Чирен

          Експерти на РИОСВ-Враца извършиха последваща проверка на свинефермата на „КОВА-М“ ЕООД. От дейността й през месец май бяха замърсени водоизточници, захранващи чешми в центъра на с. Чирен. При извършения оглед на района не бе констатирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води и торова фракция от дейността на фирмата.           От Регионалната лаборатория - Враца към Изпълнителна агенция по...

РИОСВ – Враца провери сигнал за остра задушлива миризма в село Царевец

           Експерти на РИОСВ – Враца провериха сигнал, подаден на дежурен телефон на инспекцията, за остра задушлива миризма в село Царевец  в община Мездра. При проверката е установено, че източник на миризмата е хранилището за суровините на инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз (птичи тор, оборски тор, растителни силаж и утайки от пречиствателни станции за отпадъчни...

Директорът на РИОСВ – Враца чете екологична приказка

Директорът на РИОСВ – Враца инж. Цветинка Нейкова  беше гост  на  изнесената лятна читалня на Регионална библиотека „Христо Ботев” във Враца. Поканата е във връзка с инициативата „Лято в библиотеката 2017”, в рамките на която всяка сряда, на открито сред природата, различни гости четат любимите си приказки пред деца от детски градини в региона. Пред малчуганите инж. Нейкова прочете  екологичната приказка...

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на р. Лева в землището на с. Згориград

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР – Плевен и Общинската администрация във Враца  провериха сигнал, подаден от тел. 112 за замърсяване на река Лева вследствие на падналите проливни дъждове, в района на бивше хвостохранилище над с. Згориград, община Враца. При огледа е констатирано, че р. Лева при моста над с. Згориград, идваща от извор Медна и водопад Боров камък е видимо мътна. Левият приток на реката, идващ от...

Пет защитени птици спасени от РИОСВ-Враца

От началото на май експертите от РИОСВ-Враца спасиха 3 малки черношипи ветрушки и 2 млади екземпляра от разред врабчоподобни. Птиците,защитени от Закона за биологичното разнообразие, са намерени в безпомощно състояние. След сигнали на „зеления телефон“ на инспекцията за бедстващи птици са извършени  4 извънредни проверки. Експертите са преценили състоянието и са оказали  първа помощ и подготовка за...

РИОСВ-Враца провери сигнали за неприятни миризми в землището на Старо село

По сигнали от „зеления” телефон на РИОСВ-Враца за неприятни миризми от наторяване на земеделски земи в землището на Старо село, общ. Мездра,  на 22 юни е извършена съвместна проверка с представители на община Мездра и кметството на селото. Проверката е установила, че фирма „Тошел 92“ ЕООД, арендатор на земеделски земи, извършва наторяване с течна торова фракция. Тя е отпаден продукт от ферментационни процеси...

Търговската дейност с папагали от вида жако ще се осъществява след издаден сертификат по чл. 8, параграф 3 от Регламент 338/97

С цел спазване на разпоредбите на Регламент 338/97, информираме всички заинтересовани юридически и физически лица, занимаващи се с търговия и отглеждане на африкански папагал жако (Psittacus erithacus), че не могат да извършват търговска дейност на територията на Европейския съюз, включително в България, без издаден сертификат по чл. 8, параграф 3 от Регламента. В тази връзка Регистрационните карти, издадени от...

РИОСВ – Враца отбеляза Световния ден на околната среда – 5 юни

Днес експертите от инспекцията организираха почистване в района на Природна забележителност „Вратцата“  в гр. Враца, както и на подхода към Резерват „Врачански карст“ (маршрут „Войводин дол – в. Скакля“), находящ се в близост до нея. Инициативата е по повод Световния ден на околната среда – 5 юни. Тазгодишната тема е  „Свързване на хората с природата“. Тя ни приканва да опознаем природата с нейното биологично...

Анализи на водни проби от чешмите в центъра на с.Чирен показват наличие на органично замърсяване

При проверка извършена от РИОСВ-Враца по сигнал за замърсяване на подземни водоизточници, захранващи чешми в центъра на Чирен, общ. Враца, от Регионалната лаборатория - Враца към Изпълнителна агенция по околна среда са взети водни проби. Лабораторните анализи от водните проби от чешмата в центъра на селото и от реката, преминаваща през него, показват наличие на органично замърсяване. Отчетени са...

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на водоизточници захранващи чешми в центъра на с.Чирен

Експерти от РИОСВ-Враца, БДДР-Плевен, ОДБХ-Враца и РЗИ-Враца провериха сигнал, подаден от тел. 112 за замърсяване на подземни водоизточници, захранващи чешми в центъра на Чирен, общ. Враца. По време на огледа е установено, че водата от три подземни водоизточници в центъра на селото, които не са предназначени за питейно-битови нужди са видимо мътни и с миризма на фекалии. Като вероятен източник на...

РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на биоразнообразието в Детска градина „Славейче“

По повод Световния ден на биоразнообразието - 22 май,  експерти от РИОСВ-Враца посетиха ДГ “Славейче” в Криводол.  От увлекателна беседа децата научиха за богатото видово разнообразие и защитените територии в региона.  В двора на детската  градина  бяха поставени къщички за птици, за да напомнят колко е важно опазването на видовете и техните местообитания.    Тази година мотото на Международния ден...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>