Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2015

Регистрирайте своята идея за дейности преди 6 ноември 2015 г.           Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и...

Проверка по сигнал за замърсяване на водите на река Искър

          На 21 октомври РИОСВ-Враца и представители на общинска администрация Мездра, извършиха проверка по сигнал за „мазни петна“ на повърхността на водите на река Искър при гр. Мездра, общ. Мездра. По време на проверката реката е пълноводна, на няколко места по повърхността на водите визуално се установи наличие на тънък филм от „мазни петна“, в участъка й около археологичен комплекс „Калето“ в гр. Мездра....

Експерти на РИОСВ – Враца установиха залпово замърсяване на р. Искър

          Експерти на РИОСВ – Враца и представители на общинската администрация в Мездра провериха на 25 септември 2015 г. сигнал за „жълто“ оцветяване на водите на река Искър при с. Брусен, община Мездра. Установи се, че повърхността на реката в участъка й след регулационните граници на населеното място до ВЕЦ „Брусен“ е покрита с фин слой оцветен в жълт цвят, без специфичен мирис. Извършен е оглед на реката в...

Екоинспекцията във Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността

          На 17 септември РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16-22 септември 2015 г. заедно с информационната кампания „Do The Right Mix – Придвижвай се разумно”.           Експерти от инспекцията бяха при децата от ОДЗ „Българче”. Малчуганите демонстрираха алтернативни начини на предвижване, които допринасят за опазване на околната среда и за здравословен начин на живот. Те...

Сигнал за замърсяване на река Въртешница в района на с. Бели Извор

          Експерти на екоинспекцията провериха сигнал, постъпил в 9, 15 ч. днес на зеления телефон в РИОСВ-Враца, за замърсяване на река Въртешница в района на с. Бели Извор, община Враца.           Извършен е оглед на река Въртешница в район,а където в нея се влива река Дъбника. Констатирано е, че водите на река Въртешница са слабо размътени вследствие на падналите дъждове в последните денонощия. Река Дъбника е...

Сигнал за възпламенило се щъркелово гнездо провериха експерти на РИОСВ – Враца

         Експерти на РИОСВ – Враца извършиха извънредна проверка по сигнал, получен от телефон 112 за възпламенило се щъркелово гнездо, вчера вечерта. Сигналът е подаден на 10 септември в 19,36 часа на дежурния телефон на РИОСВ – Враца.           При извършената проверка от експерти на РИОСВ – Враца се установи, че гнездото е било изградено върху специално издигната за целта метална платформа, на стълб високо...

РИОСВ – Враца предостави на Регионалната библиотека в град Враца „Червена книга на Република България”

          Директорът на РИОСВ – Враца, инж. Цветинка Нейкова, подари последното издание на Червената книга на Р България (2015) на Регионална библиотека „Христо Ботев“.           “Червена книга на Република България” е съвместно издание на Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите. Печатното издание е в три тома – “Растения и гъби”, “Животни” и “Природни местообитания” на български и...

Състояние на атмосферния въздух в град Враца

          За периода 01.06.2015 г.- 23.08.2015 г. са регистрирани 3 незначителни превишения по показател фини прахови частици ФПЧ10-при норма 50 мкг/м3. Най-високо отчетената стойност е 57,42 мкг/м3. Превишенията са идентични с 2 регистрираните в периода 01.06.2014 г.- 31.08.2014 г. Всички други измервани показатели са в нормите. Контролират се следните замърсители: серен диоксид, въглероден оксид, финни прахови частици-ФПЧ10, азотен...

Нерегламентирано изхвърляне на битово-фекални отпадъчни води са вероятната причина за замърсяването на река Лева в района на кв. „Бистрец

          На 22 август РИОСВ-Враца извърши проверка по сигнал за замърсяване на река Лева в кв. „Бистрец“, гр. Враца, в участъка след заустването на отпадъчните води от млекопреработващо предприятие, намиращо се в района. Проверката не е установила отток на отпадъчни води към реката от канализационния колектор на „Млечен рай-2„ ООД. Водите около мястото на заустването са видимо бистри и чисти, коритото е чисто, без...

Европейска седмица на мобилността- 2015 г.

               Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността е отворена.           Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. Тази година кампанията се провежда под мотото „Избери. Промени. Комбинирай.“ Общините, които желаят да се включат в честването на кампанията...

Заключителна пресконференция по проект по ОПОС на РИОСВ - Враца

           Днес в конферентната зала на хотел “Хемус” в гр.Враца се проведе заключителна пресконференция по публично представяне предвидените дейности по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”. Представения проект, чиито бенефициент е РИОСВ – Враца е на стойност 352 900.00 лв, от които 299 965.00лв. от...

РИОСВ-Враца откри изложба с рисунки на ученици

          В информационния център на РИОСВ – Враца беше открита изложба с рисунки на ученици. Рисунките са от проведен пленер през месец юни на територията на резерват „Врачански карст”. В него участваха ученици от Професионална гимназия по каменообработване, село Кунино. Възпитаници на училището, с интерес към изучаване на изобразително изкуство пресъздадоха в рисунки уникалния характер на карста и част от...