Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

Downloads

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Враца през 2017 г.
размер: 18 KB