Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ –Враца проведе няколко мероприятия по повод Световния ден на водата – 22 март, посветени на тазгодишната тема „Вода за всички! Всеки е важен!“

РИОСВ – Враца ще отбележи Световния ден на водата – 22 март

РИОСВ-Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 2019 г.

виж всички

Съобщения

виж всички


Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Филм „Врачански карст“