Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ – Враца участва в 42-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

РИОСВ – Враца провери сигнал за продажба на блатна костенурка

РИОСВ – Враца гостува в детската градина на с. Три кладенци

виж всички

Съобщения

виж всички