РИОСВ-Враца прие проекти реализирани по „Чиста околна среда - 2018”

РИОСВ-Враца прие без забележки всички 18 проекта реализирани в рамките  на  Националната кампанията „Чиста околна среда - 2018”. Финансирането се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и е за проекти на общини и кметства до 10 000 лв. за проекти на училища, детски градини и общински центрове за подкрепа за личностно развитие до 5 000 лв. Изпълнените проекти  са...

Изпълнени са още два проекта от националната кампания „Чиста околна среда - 2018г“ на МОСВ, за територията на област Враца

РИОСВ – Враца провери и прие без забележки изпълнението на още два от одобрените проекти от националната кампания „Чиста околна среда-2018г“ на МОСВ. Двата проекта: „Изграждане на зелена система за гражданите в отдалечен от централната част на гр. Козлодуй квартал – зона за отдих, спорт и детски кът“ на Община Козлодуй и „Природата-нашето бъдеще, в нашите ръце“ на кметство с. Струпец, общ. Роман, се финансират...

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на р. Лева

Експерти от РИОСВ  провериха сигнал  за замърсяване на река Лева от канализацията на затвора във Враца. Сигналът за изпускане на отпадъчни води при моста в кв. Бистрец  е получен на „зеления“ телефон на инспекцията. При огледа на посоченото място е констатирано, че реката е почти пресъхнала, на някои места има застояла вода. Не е установено залпово изпускане на отпадъчни води от канализацията на затвора,...

РИОСВ – Враца одобри проект от кампанията „Чиста околна среда“

Ръководството на РИОСВ – Враца участва в откриването на обновения двор на „Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство“ в града. Обновяването е по проект, реализиран в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2018 г.“ на МОСВ. Проектът на професионалната гимназия – „Обичам природата – и аз участвам“, е приет от РИОСВ без забележки. Чрез дейностите по него е създадена подходяща...

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2018/2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”  2018-2019 г.     Конкурсът се nровежда в рамките на Наuионалната програма за nревенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г. Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и...

РИОСВ – Враца проведе втори открит урок за опазване чистотата на въздуха

В информационния център на РИОСВ – Враца бе проведен  втори открит урок на тема „Мониторинг и опазване чистотата на въздуха“.  Учениците от IV-ти клас на НУ „Иван Вазов“ се запознаха с основните замърсители на атмосферния въздух, мерките, които се предприемат за предотвратяване на замърсяването.  Децата научиха и за дейността на Автоматичната измервателна станция, регистрираща показателите на атмосферния...

В РИОСВ – Враца бе проведен открит урок на тема „Мониторинг на въздуха“

На 8 октомври в информационния център на РИОСВ – Враца гостуваха ученици от VІ клас на училище „Н. Й. Вапцаров“ във Враца, пред които беше изнесен открит урок на тема „Мониторинг на въздуха“.  Учениците бяха запознати с основните замърсители на въздуха, видовете пречиствателни съоръжения към промишлените източници на замърсяване, осъществяването на контрол от страна на инспекцията на качеството на...

РИОСВ – Враца участва в Европейската седмица на мобилността

      Инициативите за Европейската седмица на мобилността (16-22 септември) започнаха на 18 септември с малчугани от ДГ „Славейче“ в Криводол. Децата, които бяха запознати с видовете превозни средства, начините за предвижване и безопасността на движението. Чрез практически упражнения те се включиха в дидактическа игра „Подреди светофара“ и словесна игра ,,Правилно – неправилно’’. На 20 септември...

РИОСВ – Враца провери сигнал за изтичане на отпадъчна вода в река Лева

Eксперти от РИОСВ  провериха сигнал за изтичане на отпадъчни води в река Лева.  Сигналът, че от тръба на ул. „Войнишка” във Враца се излива замърсена вода е получен на „зеления“ телефон на 20 септември. По време на огледа експертите са установили, че от новоизграден  дъждопреливник по проекта за водния цикъл на гр. Враца в реката изтича видимо замърсена вода. Инспекцията незабавно е сигнализирала дружество...

Експерти от РИОСВ- Враца чистиха около хижа „Вестител“

Експерти от РИОСВ – Враца се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“ и  почистиха едно от най-посещаваните места в града – парковото пространство около хижа „Вестител“. При почистването не бяха открити големи количества отпадъци. Събрани бяха бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки. На територията на област Враца в деня на почистването  са събрани и извозени към регионалните депа...

Откриване на новата учебна година в СУ „Никола Войводов“ – Враца

Директорът на РИОСВ-Враца инж. Цветинка Нейкова бе гост на тържественото откриване на новата учебна година в СУ „Никола Войводов“ – Враца. По случай празника инж. Нейкова поздрави  учениците, учителите и родителите и пожела  успешна и ползотворна учебна година. От името на инспекцията тя подари на училището електронно издание на „Червената книга на България“, филм за „Резерват Врачански карст“,...

Екипът на РИОСВ – Враца ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Служителите на РИОСВ – Враца ще почистват парковото пространство около хижа „Вестител“.  В деня на почистването дежурен експерт по управление на отпадъците ще обобщава информация от общините за събраните количества отпадъци. Тази година инициативата „Да изчистим България заедно“ ще се проведе на 15 септември. Девет от десетте общини  на територията на РИОСВ – Враца ще  участват в инициативата. На ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>