65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

65   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите...

РИОСВ – Враца проведе открит урок по екология

Oткрит урок на тема „Национална система за мониторинг на околната среда“  беше проведен с учениците от X клас на СУ „Христо Ботев“ във Враца. Експертите от екоинспекцията представиха националните мрежи за мониторинг на околната среда, извършването на контролен мониторинг на обектите, формиращи отпадъчни води, осъществяването на контрол на качеството на въздуха, основните замърсители на атмосферния...

РИОСВ-Враца участва в 43-то ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Екип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците, определиха състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите птици на територията на инспекцията по време на 43-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България. На 10.01. бяха обходени 11 точки по поречието на река Искър в участъка от с. Люти...

Коледари от ДГ „ Слънце“ – гр. Враца посетиха РИОСВ - Враца

По случай наближаващите празници в  РИОСВ - Враца гостуваха коледари от ДГ “Слънце“ –  гр. Враца, които пяха, наричаха за здраве, благоденствие, радост и щастлив живот служителите на инспекцията. В народните представи се вярва че коледарите със своите песни имат силата да прогонят лошите сили. Това са деца, с които ние работим много активно и те се включват в различни еко инициативи организирани от...

По случай наближаващите Коледни и Новогодишни празници екипът на РИОСВ – Враца се включи в няколко съвместни инициативи

Eксперти от РИОСВ – Враца гостуваха на малчуганите от ДГ „Слънце”. В Коледната работилница, децата oт рециклируеми материали изработиха коледна украса. Децата по традиция правят сурвачки от дрян, пуканки, сушени плодове. Те рисуваха писваха коледни пожелания. Докато всички усърдно работеха, под музикален съпровод, дечицата запяха весели коледни песнички.   На 18.12.2018г. екип от РИОСВ – Враца гостува  и на ДГ...

РИОСВ-Враца прие проекти реализирани по „Чиста околна среда - 2018”

РИОСВ-Враца прие без забележки всички 18 проекта реализирани в рамките  на  Националната кампанията „Чиста околна среда - 2018”. Финансирането се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и е за проекти на общини и кметства до 10 000 лв. за проекти на училища, детски градини и общински центрове за подкрепа за личностно развитие до 5 000 лв. Изпълнените проекти  са...

Изпълнени са още два проекта от националната кампания „Чиста околна среда - 2018г“ на МОСВ, за територията на област Враца

РИОСВ – Враца провери и прие без забележки изпълнението на още два от одобрените проекти от националната кампания „Чиста околна среда-2018г“ на МОСВ. Двата проекта: „Изграждане на зелена система за гражданите в отдалечен от централната част на гр. Козлодуй квартал – зона за отдих, спорт и детски кът“ на Община Козлодуй и „Природата-нашето бъдеще, в нашите ръце“ на кметство с. Струпец, общ. Роман, се финансират...

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на р. Лева

Експерти от РИОСВ  провериха сигнал  за замърсяване на река Лева от канализацията на затвора във Враца. Сигналът за изпускане на отпадъчни води при моста в кв. Бистрец  е получен на „зеления“ телефон на инспекцията. При огледа на посоченото място е констатирано, че реката е почти пресъхнала, на някои места има застояла вода. Не е установено залпово изпускане на отпадъчни води от канализацията на затвора,...

РИОСВ – Враца одобри проект от кампанията „Чиста околна среда“

Ръководството на РИОСВ – Враца участва в откриването на обновения двор на „Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство“ в града. Обновяването е по проект, реализиран в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2018 г.“ на МОСВ. Проектът на професионалната гимназия – „Обичам природата – и аз участвам“, е приет от РИОСВ без забележки. Чрез дейностите по него е създадена подходяща...

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2018/2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”  2018-2019 г.     Конкурсът се nровежда в рамките на Наuионалната програма за nревенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013г. Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и...

РИОСВ – Враца проведе втори открит урок за опазване чистотата на въздуха

В информационния център на РИОСВ – Враца бе проведен  втори открит урок на тема „Мониторинг и опазване чистотата на въздуха“.  Учениците от IV-ти клас на НУ „Иван Вазов“ се запознаха с основните замърсители на атмосферния въздух, мерките, които се предприемат за предотвратяване на замърсяването.  Децата научиха и за дейността на Автоматичната измервателна станция, регистрираща показателите на атмосферния...

В РИОСВ – Враца бе проведен открит урок на тема „Мониторинг на въздуха“

На 8 октомври в информационния център на РИОСВ – Враца гостуваха ученици от VІ клас на училище „Н. Й. Вапцаров“ във Враца, пред които беше изнесен открит урок на тема „Мониторинг на въздуха“.  Учениците бяха запознати с основните замърсители на въздуха, видовете пречиствателни съоръжения към промишлените източници на замърсяване, осъществяването на контрол от страна на инспекцията на качеството на...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>