Първи май е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви

Крайният срок за подаване на уведомления за разкриване  на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ – Враца е 1 май, а периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.  Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix...

На 22 април и във Враца ще бъде отбелязан Денят на Земята

По повод 22 април - Деня на Земята, РИОСВ - Враца ще проведе инициатива, посветена на тазгодишната тема „Защитете биологичните видове“, чиято цел е да се акцентира върху грижата за природата и нейните ценности. Мероприятието ще се проведе на 22 април с ученици от училищния екоклуб „Детелина“ в СУ „Христо Ботев“, гр. Враца. Под формата на открит урок и викторина децата ще бъдат запознати с ролята на биологичните...

РИОСВ – ВРАЦА ПРЕДПРИЕ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В РЕЗЕРВАТ „ВРАЧАНСКИ КАРСТ“

Във връзка с пожароопасния сезон 1 април - 31 октомври 2019 г. и в изпълнение на Заповед №РД-180/11.03.2019 г. на министъра на околната среда и водите РИОСВ - Враца предприе мерки за пожарната безопасност в защитените територии - изключителна държавна собственост, резерват „Врачански карст”. Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, пасища и др. често прерастват в пожари, които освен материални щети нанасят...

РИОСВ - Враца залеси дръвчета по случай Деня на гората

На 30 март експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца взеха участие в съвместната инциатива „Зелено бъдеще“, организирана от „Екопак България“ и Община Враца по повод Световния ден на гората – 21 март.           Кампанията по залесяване на дръвчета се проведе в кв. „Металург“, където заедно представители на Община Враца, експерти от екоинспекцията и ученици от различни училища на...

РИОСВ –Враца проведе няколко мероприятия по повод Световния ден на водата – 22 март, посветени на тазгодишната тема „Вода за всички! Всеки е важен!“

Мероприятията започнаха още  на 19 март с ученици от 2-ри клас на СУ „Васил Кънчов“  –  Враца, на които беше представена презентация с факти, свързани с необходимостта и липсата от чиста питейна вода в някои райони от света. Под формата на викторина „Какво зная за водата“ и образователни игри на открито „Във водата и на брега“ и „Щафета с букви – Вода за всеки!“, учениците се включиха, опознавайки проблемите с...

РИОСВ – Враца ще отбележи Световния ден на водата – 22 март

По повод отбелязване на Световния ден на водата – 22 март, РИОСВ – Враца ще проведе няколко инициативи, посветени на тазгодишната тема „Вода за всички! Всеки е важен!“ Мероприятията ще започнат още  на 20.03.2019 г. от 11:00 часа с малчугани от 3-та и 4-та група на Детска градина „Дъга“ – Враца. Под формата на интерактивна приказка и гатанки децата ще се запознаят със значението и необходимостта от чиста вода. На 21.03.2019...

РИОСВ-Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване за 2019 г.

Съвместно с представители на общините, Регионална  дирекция по горите - Берковица и Държавни горски стопанства от областта експерти от РИОСВ-Враца разпределиха квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. Разпределението е във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите от 30 януари за определяне на допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) от...

РИОСВ – Враца даде предписаниe на кметовете на 10-те общини от област Враца за почистване на речните корита

            Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-108 от 08.02.2019 г. на Министъра на околната среда и водите РИОСВ – Враца даде предписаниe на кметовете на 10-те общини на територията на инспекцията за предприемане на мерки за почистване и недопускане на наличие на нерегламентирани замърсявания на речните корита и прилежащите им територии, попадащи в териториалния обхват на съответната община.             Срокът за...

65 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2018/2019 г.

65   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2018/2019 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите...

РИОСВ – Враца проведе открит урок по екология

Oткрит урок на тема „Национална система за мониторинг на околната среда“  беше проведен с учениците от X клас на СУ „Христо Ботев“ във Враца. Експертите от екоинспекцията представиха националните мрежи за мониторинг на околната среда, извършването на контролен мониторинг на обектите, формиращи отпадъчни води, осъществяването на контрол на качеството на въздуха, основните замърсители на атмосферния...

РИОСВ-Враца участва в 43-то ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Екип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците, определиха състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите птици на територията на инспекцията по време на 43-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България. На 10.01. бяха обходени 11 точки по поречието на река Искър в участъка от с. Люти...

Коледари от ДГ „ Слънце“ – гр. Враца посетиха РИОСВ - Враца

По случай наближаващите празници в  РИОСВ - Враца гостуваха коледари от ДГ “Слънце“ –  гр. Враца, които пяха, наричаха за здраве, благоденствие, радост и щастлив живот служителите на инспекцията. В народните представи се вярва че коледарите със своите песни имат силата да прогонят лошите сили. Това са деца, с които ние работим много активно и те се включват в различни еко инициативи организирани от...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>