Тече регистрацията за Европейската седмица на мобилността 2019

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството на национален координатор на ежегодно провежданата кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ (ЕСМ) се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с устойчивата градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията,...

РИОСВ-Враца провери 10 сигнала за бедстващи защитени животи през юли

Във връзка с получени сигнали на „зеления“ и дежурния телефон за намерени защитени животни в безпомощно състояние експерти от РИОСВ-Враца извършиха десет извънредни проверки. Сигналите са за защитени животински видове, включени в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Става дума за птици, открити в безпомощно състояние: три сигнала са за птици от вида „Бял щъркел“, три – за малки...

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР - Плевен и ИАРА - Враца провериха сигнал за замърсяване на р. Искър при с. Люти брод

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР-Плевен и  ИАРА-Враца провериха сигнал за замърсяване на река Искър при с. Люти брод, община Мездра. Проверката е извършена на 31 юли, в деня на получаване на сигнала. Извършен е оглед на място в района от с. Люти брод  до МВЕЦ „Черепиш“, в това число на съоръженията на МВЕЦ „Черепиш“ и на състоянието на речното легло под и над водовземното съоръжение . Констатирано е наличие на...

Приключиха дейностите по отстраняване на серовъглерода от площадката на „Камибо“ ООД във Враца

На 20.07.2019 г. приключиха дейностите по изтеглянето, прехвърлянето и транспортирането на серовъглерода от площадката на „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“, Враца. Количествата бяха успешно претоварени в специализирани цистерни, осигурени от фирмата изпълнител „Балкан ресурс“ ЕООД. Операцията премина  спокойно според предварително планираните дейности и се проведе при изключителни мерки за сигурност със...

Министър Димов отмени съкращение на експерт от РИОСВ - Враца

По разпореждане на премиера Бойко Борисов министърът на околната среда и водите Нено Димов днес отмени заповедта за новото щатно разписание на РИОСВ - Враца, с което се съкращава щатна бройка на младши експерт в отдел „Контрол на околната среда“. С това на работа се възстановява младшият експерт Георги Караиванов. Министър Димов проведе среща с експерта, на която присъстваха и областният управител на...

Експерти от РИОСВ-Враца гостуваха на детски екофорум

Експерти от РИОСВ-Враца гостуваха на 2 юли в Детска градина „Слънце“ във Враца на награждаването в детски екофорум на тема "Най-големият малък приятел на природата и животните", организиран от Фондация "АФА-България". Грамота за най-добра картина, която е част от изложба в Народното събрание, бе връчена на Вяра Козарски. Целта на събитието беше децата да се запознаят с последствията от замърсяването на...

Във връзка с отбелязване Деня на река Дунав – 29 юни, РИОСВ – Враца съвместно с Община Оряхово, проведе „Лятно забавление на открито“, на 28.06.2019г. в крайдунавския град, на брега на р. Дунав.

В мероприятието се включиха  деца от ЦДГ "Дружба" Оряхово с директор Мариела Личкова и ОДЗ "Пролет" Оряхово с директор Венелина Иванова, духов оркестър "Оряхово Брас Бенд" към ЦПЛР-ОДК "Людмила Живкова" Оряхово с ръководител Николай Пеев и деца от летен кръжок "Приказно лято" при читалище "Надежда-1871" Оряхово с ръководител Диляна Христова.             Пред участниците беше представена кратка презентация на тема...

РИОСВ-Враца отбеляза Световния ден на околната среда

Във връзка с отбелязването на 5 юни – Световния ден на околната среда, експерти от инспекцията проведоха открит урок с деца от ДГ „Слънце“ – Враца и изнесоха презентация пред ученици от 5 и 6 клас от СУ „Васил Кънчов“ – Враца. Тазгодишната тема „Замърсяване на въздуха - не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха“, насочва вниманието на световната...

Не е констатирано изтичане на сяровъглерод в почвата и въздуха от площадката на „Камибо“ ООД

Във връзка с публикации в местни медии РИОСВ-Враца, Областна администрация Враца и Община Враца правят следното уточнение: На територията на предприятие „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“, гр. Враца се съхраняват 110 т. сяровъглерод. Предвид факта, че химикалът е взривоопасен при контакт с въздуха, той се съхранява в два резервоара, които са изцяло под вода и към момента няма опасност от възникване на аварийни...

46 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ,,ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО" 2018/2019 г.

46 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Хl-то издание на Националния  ученически  конкурс  „Посланици  на здравето", за учебната 2018/2019 r. Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на...

С открит урок РИОСВ - Враца отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие и Световния ден на пчелите

По случай Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май, ученици от 5 до 7 клас на училищния екоклуб „Детелина“ към СУ „Христо Ботев“ –Враца, гостуваха в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ). Експерти изнесоха презентация, свързана с тазгодишното мото „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашето здраве“. Темата има за цел да повиши обществената осведоменост по отношение на...

Институциите във Враца обсъдиха мерки относно съхранението на сяровъглерод на площадката на „Камибо“

По инициатива на директора на РИОСВ-Враца и със съдействието на областния управител на област Враца, на 16.05.2019г. в сградата на Областна администрация Враца се проведе работна среща с институции, имащи отношение по въпроса за съхранението на 110т. сяровъглерод на площадката на „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“, гр. Враца, с оператор „Камибо“ ЕООД, гр. София. На срещата освен директорът и експерти от РИОСВ-Враца...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>