Автоматична измервателна станция следи чистота на въздуха във Враца

Във връзка с медийна публикация за влошено качество на атмосферния въздух във Враца, РИОСВ – Враца уведомява, че състоянието на въздуха се следи от стационарна автоматична измервателна станция (АИС) – Враца, позиционирана до ЖП гарата. Контролират се замърсителите серен диоксид, въглероден оксид, фини прахови частици – ФПЧ10, азотен диоксид и озон. На 08.11.2015 г. е регистрирано превишение по...

РИОСВ – Враца провери сигнал за нерегламентирано депониране на отпадъци

          По сигнал за нерегламентирано депониране на отпадъци на брега на старото корито на река Лева на ул.”Илинден”, гр. Врацa, подаден на телефон 112  и „зелен телефон” в РИОСВ – Враца, експерти на инспекцията и представител на общинска администрация Враца извършиха съвместна проверка.  При направения обход е констатирано, насипване на  шлаки на  площадка - общинска собственост, без разрешението на Община Враца....

Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците – ЕСНО 2015

Регистрирайте своята идея за дейности преди 6 ноември 2015 г.           Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и...

Проверка по сигнал за замърсяване на водите на река Искър

          На 21 октомври РИОСВ-Враца и представители на общинска администрация Мездра, извършиха проверка по сигнал за „мазни петна“ на повърхността на водите на река Искър при гр. Мездра, общ. Мездра. По време на проверката реката е пълноводна, на няколко места по повърхността на водите визуално се установи наличие на тънък филм от „мазни петна“, в участъка й около археологичен комплекс „Калето“ в гр. Мездра....

Експерти на РИОСВ – Враца установиха залпово замърсяване на р. Искър

          Експерти на РИОСВ – Враца и представители на общинската администрация в Мездра провериха на 25 септември 2015 г. сигнал за „жълто“ оцветяване на водите на река Искър при с. Брусен, община Мездра. Установи се, че повърхността на реката в участъка й след регулационните граници на населеното място до ВЕЦ „Брусен“ е покрита с фин слой оцветен в жълт цвят, без специфичен мирис. Извършен е оглед на реката в...

Екоинспекцията във Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността

          На 17 септември РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16-22 септември 2015 г. заедно с информационната кампания „Do The Right Mix – Придвижвай се разумно”.           Експерти от инспекцията бяха при децата от ОДЗ „Българче”. Малчуганите демонстрираха алтернативни начини на предвижване, които допринасят за опазване на околната среда и за здравословен начин на живот. Те...

Сигнал за замърсяване на река Въртешница в района на с. Бели Извор

          Експерти на екоинспекцията провериха сигнал, постъпил в 9, 15 ч. днес на зеления телефон в РИОСВ-Враца, за замърсяване на река Въртешница в района на с. Бели Извор, община Враца.           Извършен е оглед на река Въртешница в район,а където в нея се влива река Дъбника. Констатирано е, че водите на река Въртешница са слабо размътени вследствие на падналите дъждове в последните денонощия. Река Дъбника е...

Сигнал за възпламенило се щъркелово гнездо провериха експерти на РИОСВ – Враца

         Експерти на РИОСВ – Враца извършиха извънредна проверка по сигнал, получен от телефон 112 за възпламенило се щъркелово гнездо, вчера вечерта. Сигналът е подаден на 10 септември в 19,36 часа на дежурния телефон на РИОСВ – Враца.           При извършената проверка от експерти на РИОСВ – Враца се установи, че гнездото е било изградено върху специално издигната за целта метална платформа, на стълб високо...

РИОСВ – Враца предостави на Регионалната библиотека в град Враца „Червена книга на Република България”

          Директорът на РИОСВ – Враца, инж. Цветинка Нейкова, подари последното издание на Червената книга на Р България (2015) на Регионална библиотека „Христо Ботев“.           “Червена книга на Република България” е съвместно издание на Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите. Печатното издание е в три тома – “Растения и гъби”, “Животни” и “Природни местообитания” на български и...

Състояние на атмосферния въздух в град Враца

          За периода 01.06.2015 г.- 23.08.2015 г. са регистрирани 3 незначителни превишения по показател фини прахови частици ФПЧ10-при норма 50 мкг/м3. Най-високо отчетената стойност е 57,42 мкг/м3. Превишенията са идентични с 2 регистрираните в периода 01.06.2014 г.- 31.08.2014 г. Всички други измервани показатели са в нормите. Контролират се следните замърсители: серен диоксид, въглероден оксид, финни прахови частици-ФПЧ10, азотен...

Нерегламентирано изхвърляне на битово-фекални отпадъчни води са вероятната причина за замърсяването на река Лева в района на кв. „Бистрец

          На 22 август РИОСВ-Враца извърши проверка по сигнал за замърсяване на река Лева в кв. „Бистрец“, гр. Враца, в участъка след заустването на отпадъчните води от млекопреработващо предприятие, намиращо се в района. Проверката не е установила отток на отпадъчни води към реката от канализационния колектор на „Млечен рай-2„ ООД. Водите около мястото на заустването са видимо бистри и чисти, коритото е чисто, без...

Европейска седмица на мобилността- 2015 г.

               Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността е отворена.           Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. Тази година кампанията се провежда под мотото „Избери. Промени. Комбинирай.“ Общините, които желаят да се включат в честването на кампанията...