Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ – Враца проведе открит урок по екология

РИОСВ-Враца участва в 43-то ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Коледари от ДГ „ Слънце“ – гр. Враца посетиха РИОСВ - Враца

виж всички

Съобщения

виж всички


Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Филм „Врачански карст“