Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

Експерти от РИОСВ – Враца спасиха екземпляр от вида Кафяво прилепче

Няма нарушения в защитена местност „Коритата“

РИОСВ – ВРАЦА ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА МРЕЖАТА НАТУРА 2000 - 21 МАЙ

виж всички

Съобщения

виж всички