Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

БДДР и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал изпускане на наносни води в р. Ботуня

РИОСВ – Враца с извънредни измервания на въздуха в град Враца

Сигнал за нарушение от МВЕЦ «Луна» провериха експерти от РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен

виж всички