Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на водоизточници захранващи чешми в центъра на с.Чирен

РИОСВ-Враца отбеляза Международния ден на биоразнообразието в Детска градина „Славейче“

Проверка за нефтено петно по р. Дунав в района на гр. Козлодуй

виж всички