Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ-Враца прие проекти реализирани по „Чиста околна среда - 2018”

Изпълнени са още два проекта от националната кампания „Чиста околна среда - 2018г“ на МОСВ, за територията на област Враца

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на р. Лева

виж всички

Съобщения

виж всички


Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Филм „Врачански карст“