Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ – Враца участва в 41-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Актуални изменения и допълнения в Закона за Управление на отпадъците (ЗУО)

Експерти от РИОСВ – Враца провериха сигнал за изливане на течност с неприятна миризма между селата Чирен и Лиляче

виж всички