Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ – Враца и Регионална библиотека “Христо Ботев” отбелязаха Световния ден на влажните зони

Световен ден на влажните зони – 2 февруари

Промени в Наредба за отпадъците облекчават общините и намаляват административната тежест

виж всички