Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

Първи май е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви

На 22 април и във Враца ще бъде отбелязан Денят на Земята

РИОСВ – ВРАЦА ПРЕДПРИЕ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В РЕЗЕРВАТ „ВРАЧАНСКИ КАРСТ“

виж всички

Съобщения

виж всички


Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Филм „Врачански карст“