Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ-Враца взе участие в 44-тото ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

РИОСВ – Враца, ТД „НС“ - Враца и ОД МВР-Враца провериха сигнал за незаконни отпадъци

РИОСВ – Враца прие без забележки изпълнението на 21 проекта, финансирани от ПУДООС

виж всички

Съобщения

виж всички


Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Филм „Врачански карст“