Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

Националeн ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2018/2019 г.

РИОСВ – Враца проведе втори открит урок за опазване чистотата на въздуха

В РИОСВ – Враца бе проведен открит урок на тема „Мониторинг на въздуха“

виж всички

Съобщения

виж всички


Животът на един автомобил – от завода до площадката за разкомплектоване.

Филм „Врачански карст“