РИОСВ – Враца ще отбележи Деня на земята – 22 април с различни прояви

Експерти от РИОСВ – Враца  ще гостуват на 20 април от 12 часа на ученици от СУ „Христо Ботев“, които ще отбележат  Деня на земята с концерт „Омайно биле“. Проявата е по проекта на училището „Цветята и билките в българската флора и фолклорните празници от Лазаровден до Гергьовден“. Децата ще представят събраната по проекта информация за лечебните растения в региона, с  презентация, народни песни и танци.   На 21...

Бедстващ белоглав лешояд бе спасен във Враца

На дежурния телефон на РИОСВ – Враца в неделя постъпи сигнал от тел. 112 за намерена в безпомощно състояние хищна птица – белоглав лешояд. Намерената в двора на частен имот във Враца бе с маркировка на едното крило.   Експерти от РИОСВ информираха Дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП), маркирали птицата и изпълнители на проекта „Възстановяване на белоглавия лешояд като гнездящ вид във Врачанска...

Открит урок „Глобалното затопляне“проведе РИОСВ – Враца

В информационния център на Регионалната инспекция по околната среда и водите днес гостуваха ученици от І и ІІІ клас на училище „Софроний Врачански“ във Враца. Посещението е по повод работата на училището по проект, част от който е темата за глобалното затопляне.   Експерти запознаха децата с един от основните компоненти на околната среда – атмосферния въздух, причинителите на замърсяването му, начините...

РИОСВ-Враца предприе мерки за пожарна безопасност в резерват „Врачански карст”

Във връзка с пожароопасния сезон (1 април - 31 октомври 2017 г.) и в изпълнение на Заповед №РД-131/20.02.2017 г. на Министъра на околната среда и водите, РИОСВ - Враца разработи годишен оперативен план за противопожарна дейност. Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, пасища и др. често прераства в пожари, които освен материални щети нанасят щети и на биологичното разнообразие, което е недопустимо. С цел...

Световният ден на водата бе отбелязан и в град Криводол

Експерти от РИОСВ-Враца посетиха ДГ “Славейче” в град Криводол по повод Световния ден на водата - 22 март. Под формата на приказка те разказаха на децата за кръговрата на водата, за ценността на този ресурс за планетата и начините за неговото опазване. Малчуганите от детската гадина изпяха песен за водната капчица и представиха изложба с рисунки, посветени на водата.

РИОСВ – Враца отбеляза Световния ден на водата с поредица от инициативи

  С танци, песни и стихотворения, представени от децата от ЦДГ „Слънце” започна празникът по случай Световния ден на водата – 22 март в Регионалната инспекция по околна среда и води във Враца. Свои рисунки по темата за водата в природата показаха малките, а експерти от екоинспекцията разказаха приказка за пътешествието на водната капка.   СУ „Христо Ботев” в града също се включи в инициативата с изложба на...

РИОСВ – Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” отбелязаха Деня на водата

Регионална инспекция по околна среда и води във Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” отбелязаха днес Световния ден на водата – 22 март. В инициативата се включиха ученици от клуб „Природен изследовател”, с ръководител Николай Златев към Професионално техническата гимназия „Н. Й. Вапцаров“.  Събитието се проведе във филиала на Регионалната библиотека в ж. к. „Дъбника“.   Експерти от РИОСВ...

Експерти от РИОСВ-Враца представиха дейността си пред ученици

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Враца запознаха ученици от СУ “Христо Ботев” с административната структура, функциите и задачите на екоинспекцията, компонентите и факторите на околната среда. Децата проявиха интерес към защитените територии и зони в региона, начина за извършване на контролните проверки и обектите, които се проверяват.   Откритият урок се състоя в...

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

          Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за  привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата. През 2017 г. темата е...

РИОСВ – Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

РИОСВ – Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване между пет билкозаготвителя, организирали пунктове на територията на област Враца. Разпределението на квотите стана след разглеждане на подадените документи от представители на РИОСВ – Враца,  еколозите на общините в областта, Държавни горски стопанства и Регионалната дирекция по горите. Фирмите и...

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване с животинска тор на река Бистрешка

На 22 февруари експерти от РИОСВ-Враца, БДДР-Плевен, ОДБХ-Враца и РЛ-Враца  провериха сигнал за замърсяване на река Бистрешка от животновъдни обекти, които се намират в землището на врачанския кв. Бистрец. По време на огледа не е констатирано изхвърляне на животински торов отпадък и торова течност в коритото на реката. Водите на реката са видимо бистри без следи от замърсяване. От Регионалната...

РИОСВ – Враца и Регионална библиотека “Христо Ботев” отбелязаха Световния ден на влажните зони

          Световният ден на влажните зони беше отбелязан с инициатива осъществена от РИОСВ – Враца и детския отдел на Регионалната библиотеката „Христо Ботев“. Експерти от инспекцията запознаха членовете на екоклуба към СУ "Васил Кънчов"с ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на зоните при защита от подобни природни бедствия....

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>