РИОСВ–Враца отбеляза Международния ден за защита на озоновия слой

Екоинспекцията отбеляза Международния ден за защита на озоновия слой - 16 септември. Експерти  гостуваха  в  СУ „Иван Вазов“ – гр. Мездра. В часа по физика пред учениците от 8 – ми клас бе представена презентация за значението на озоновия слой за живота на планетата. Осмокласниците научиха повече за веществата, които го разрушават, забраните за  употребата им в България и какво се прави в световен мащаб за...

16 септември - Международен ден за защита на озоновия слой

РИОСВ – Враца организира информационна среща по повод Международния ден за защита на озоновия слой. Тя ще се проведе на 16 септември от 10:00 часа в СУ “Иван Вазов” в град Мездра. Експерти от екоинспекцията ще запознаят ученици от 8-ми и 9-ти клас с веществата, разрушаващи озоновия слой, забраните за тяхната употреба в България  и какво се прави за спирането на тези процеси. Ще се проведе и викторина. Най...

Няма превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в град Враца

          С мобилна автоматична станция (МАС) от Регионална лаборатория (РЛ)-Плевен към ИАОС-София беше извършено повторно измерване на параметри характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Враца за период от 3 денонощия, считано от 11.00ч. на 02.09.2016 г. до 11.00ч. на 05.09.2016 г.         Новите измервания служат и за сравняване на резултатите получени от извънредния мониторинг през периода от 16.00ч. на 24.08.16 до 16.00ч....

Проверка за нефтено петно по Дунав в района на Козлодуй

Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите във Враца провериха сигнал за нефтено петно по река Дунав, забелязано около обяд на 2 септември в района на град Козлодуй, с вероятен източник изпуснати трюмни води от преминаващ кораб. При извършения оглед в периметъра между километри 704 и 687 е установено, че има разпокъсани петна, тънък филм без миризма, с ниска...

Ново посегателство върху посетителска инфраструктура в резерват „Врачански карст”

Едва няколко месеца след като бе ремонтирана и възстановена арката на входа на резервата „Врачански карст“, експерти от РИОСВ – Враца констатираха ново посегателство върху посетителска инфраструктура. Покривът на информационната табела, представяща информация за маршрут „Враца –  водопад Скакля – Войводин дол”, на територията на резервата, е отрязан и демонстартивно изгорен на пътя.   Напомняме, че тази...

Няма замърсяване на атмосферния въздух във Враца

   С мобилна автоматична станция Регионалната лаборатория в Плевен към ИАОС – София провери параметрите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух във Враца. Измерванията се проведоха за период от 3 денонощия, считано от 16 часа на 24 до 16 часа на 27 август.  Пунктът за мониторинг бе ситуиран в двора на училище „Давид Тодоров“, ж. к. „Дъбника“. Резултатите от измерването на вредни вещества (замърсители)...

Няма превишения на нормите за качеството на въздуха

   От 16 ч. на 24 август до 12 ч. на 25 август не са констатирани превишения на пределно допустимите концентрации на параметрите на качеството на атмосферния въздух. Данните са от мобилната автоматична станция, която е позиционирана при училище „Давид Тодоров“ в   квартал „Дъбника“. Мобилната станция извършва 72-часови непрекъснати измервания на атмосферния въздух за локализиране на неорганизирани източници на...

Показателите за чистотата на въздуха във Враца са в нормите

   Във връзка със зачестили сигнали за неприятни миризми в различни райони на Враца, екип от експерти на РИОСВ – Враца и Регионална лаборатория към ИАОС в града проследиха качеството на атмосферния въздух в града.    Основна част от сигналите са подадени от жители на ж.к. „Дъбника“. В тази връзка в периода 17-19 август са извършени 7 измервания в пет различни точки на жилищния комплекс, в различни часове от...

Защитени видове птици спасиха експертите на РИОСВ – Враца

   Редица сигнали за ранени и бедстващи птици бяха приети на дежурните телефони в РИОСВ – Враца от началото на размножителния сезон. Сигналите са от граждани и организации, намерили в безпомощно състояние различни видове, защитени от Закона за биологичното разнообразие.     При всички сигнали е извършена преценка на състоянието, оказана е първа помощ и подготовка за транспортиране на ранените птици към...

Експертите от РИОСВ-Враца провериха сигнал за миризми в ж.к“ Дъбника“

   Експертите от РИОСВ-Враца извършиха незабавна проверка в ранните часове на 9 август по сигнали получени на „дежурния телефон“ и по електронна поща за силна натрапчива миризма в  ж. к. „Дъбника“, гр. Враца.    По време на проверката е извършен обход на жилищния комплекс.  В района и около него няма предприятия, източници на организирани и/или неорганизирани емисии, изпускани в атмосферния въздух. Не е усетена...

РИОСВ – Враца провери археологическо проучване в границите на резерват „Врачански карст“

   Експерти на РИОСВ – Враца извършиха проверка в резерват „Врачански карст“, където в момента тече спасително археологическо проучване от археолозите от Регионалния исторически музей във Враца, на обект „Средновековен манастир „Света Троица“, в местността „Манастирски дол“.    Не са констатирани нарушения в режима на защитената територия, съгласно чл. 17 от Закона за защитените територии. Археолозите,...

АИС не е отчела замърсяване на въздуха във Враца

   Във връзка с получен сигнал в РИОСВ – Враца за обгазяване на гр. Враца с миризма от изгаряните отпадъци в „Холсим (България)“ АД в периода 25-26 юли 2016 г. инспекцията уведомява, че от 13, 30 ч. на 22 юли 2016 г. пещта  за производство на циментов клинкер е спряна за извършване на ремонтни дейности, поради което не се извършва изгаряне на отпадъци.  РИОСВ – Враца е уведомена от „Холсим (България)“ АД с писмо.    От...

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>