РИОСВ – Враца отбеляза Световния ден на влажните зони с две инициативи

Eксперти от РИОСВ – Враца гостуваха на 8 февруари на ученици от четвърти клас на СУ „Христо Ботев“ във Враца, където с презентация и викторина запознаха учениците с влажните зони и тяхното значение за устойчивото градско бъдеще, с Рамсарскитеместа в България и влажните зони във Врачански регион. Днес в детския отдел на Регионална библиотека „Христо Ботев“ се срещнаха с ученици от трети клас на училище...

Стартира ежегодния конкурс в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда“

          Стартира ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси. На свое заседание на 11.12.2017 г. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс...

РИОСВ – Враца ще отбележи Световния ден на влажните зони - 2 февруари . Експерти от инспекцията ще гостуват в петък, 2 февруари от 13 ч. в училище „Христо Ботев“. Те ще направят презентация, викторина и игри за влажните зони.

          Целта на отбелязването на Световния ден на влажните зони тази година е да се повиши отговорността за значението на влажните зони в осигуряването на устойчиво градско бъдеще. Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони. Рамсарската конвенция е първият и единствен до днес ...

102 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОРЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2017/2018 г.

          102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и...

РИОСВ – Враца участва в 42-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Екип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца съвместно с представители на Българска орнитологична централа събраха данни за числеността и видовия състав на зимуващите птици на територията на инспекцията по време на 42-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България. На 12.01. бяха обходени 15 точки по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра...

РИОСВ – Враца провери сигнал за продажба на блатна костенурка

Eксперти от РИОСВ-Враца извършиха проверка  по сигнал за продажба на обикновена блатна костенурка в интернет търговски сайт. Сигналът е постъпил по електронната поща. При проверката на адрес във Враца беше открита  обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).  Видът е защитен и е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Костенурката е изпратена за настаняване във Фондация „Дивите...

РИОСВ – Враца гостува в детската градина на с. Три кладенци

Експерти от РИОСВ – Враца присъстваха на тържественото откриване на обновения двор на филиала на ДГ „Щастливо детство“, в с. Три кладенци. Децата от разновъзрастова група „Незабравка“, поздравиха гостите с нарочно подготвена програма от песни и танци. Проектът „Зелено сърце“, финансиран от Националната кампания „Чиста околна среда – 2017“ на Министерство на околната среда и водите, осъществи ДГ „Щастливо...

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ – Враца, съвместно с Регионална библиотека „Христо Ботев” и ученици от училище „Иван Вазов“, Враца, отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) на 23 ноември 2017г. В информационния център на инспекцията децата научиха повече за разделното събиране на отпадъци от опаковки чрез презентация по темата. Малките природозащитници  подариха на инспекцията изработени от тях оригинални...

РИОСВ и Регионалната библиотека във Враца отбелязват Европейската седмица за намаляване на отпадъците

          РИОСВ – Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” ще организират инициатива на 23 ноември т.г. с участието на ученици от училище „Иван Вазов“ във Враца. Поводът е отбелязването на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), която се провежда в периода 21-29 ноември.           Учениците ще бъдат гости в информационния център на инспекцията, където ще изработят изделия от различни видове...

РИОСВ – Враца прие без забележки изпълнението на 18 проекта, финансирани от ПУДООС

РИОСВ – Враца провери  и прие изпълнението на 18 проекта, получили финансиране в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2017“ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Класиралите се в тазгодишната кампания са  две общини, седем кметства, три училища, един център за работа с деца и пет детски градини. Реализираните проекти от кампанията „За чиста...

РИОСВ – Враца иззеха незаконно отглеждани защитени животни

Експерти от РИОСВ – Враца, след подаден сигнал иззеха от частно лице незаконно отглеждани защитени видове животни - четири бодливи свинчета и една дива котка. На нарушителя са връчени Акт за установяване на административно нарушение и Наказателно постановление. Животните са в добро здравословно състояние и са транспортирани за отглеждане в зоологическите градини в София и Стара Загора, до влизане в...

Експерти на РИОСВ – Враца провериха сигнал за нерегламентирано отглеждане на диви животни

Експерти от РИОСВ – Враца провериха извънредно сигнал за отглеждането на различни видове диви животни в кв. „Бистрец“ на Враца. При извършената на 5 октомври проверка, съвместно с представител на Държавно горско стопанство и Областната дирекция за безопасност на храните във Враца, беше констатирано наличие на дива котка, включена в  Приложение № 3 на ЗБР, муфлон и бодливи свинчета, включени в Приложение А...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>