Информационно табло на РИОСВ-Враца стана обект на хакерска атака

  В събота вечер интерактивно информационно табло на РИОСВ – Враца  за популяризиране на резерват “Врачански карст” беше атакувано от хакери. Пробивът в защита на таблото е продължил около два часа, след което е изключено незабавно от служители на инспекцията. От момента на поставянето таблото няколко пъти  е обект  на атаки.  При всяка  от тях са вземани мерки за затрудняване на достъпа до софтуера от...

БДДР връчи акта на собственика на МВЕЦ „Луна“

Басейнова дирекция „Дунавски район“ връчи акт на собственика на МВЕЦ „Луна“, предизвикал екокатастрофа в река Ботуня. За нарушението се прилага цялата строгост на Закона за водите. С връчването на акта започва да тече тридневния срок за възражения по него. БДДР предприема и законовите действия за отнемане на издаденото разрешително за водовземане на МВЕЦ-а. 500 000 лева е глобата, която налага РИОСВ –...

БДДР и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал изпускане на наносни води в р. Ботуня

Експерти от БДДР – Плевен и РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал, подаден на 29 септември 2016 г. в 16.26 часа, от кмета на село Ботуня за „изпускане на наносни води от ВЕЦ, намиращ се в землището на с. Ботуня, общ. Криводол.“ При проверката беше констатирано, че МВЕЦ „Луна” е с пломбиран в отворено положение дънен промивен савак на основния изпускател на водохващането на 80% . Пломбата беше поставена...

РИОСВ – Враца с извънредни измервания на въздуха в град Враца

Експерти от РИОСВ – Враца извършиха извънредни измервания на качеството на атмосферния въздух в града с цел установяване наличието на органични замърсители. В седем пункта на града на 12 септември е извършено измерване на органични съединения и въглеводороди с газхроматограф от Регионалната  лаборатория в Плевен.  След анализ на резултатите бе установено, че няма наличие на необичайни летливи органични...

Сигнал за нарушение от МВЕЦ «Луна» провериха експерти от РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен

Експерти от  РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен извършиха днес проверка по сигнал от кмета на с. Ботуня във връзка с МВЕЦ «Луна», собственост на «Ботуня Енерджи»  АД. Сигналът е за затворен и в последствие отворен дънен савак на водохващането, от което е причинено замътняване на реката след централата. При проверката се констатира, че дънният савак е отворен и е осигурена нормална проводимост на цялото водно...

Сигнал за мъртва риба и замърсяване на река Дунав с нефтопродукти провериха експерти от РИОСВ-Враца и БДДР-Плевен

Екип от експерти на РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен извършиха проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Дунав и замърсяване с нефтопродукти. Проверена е площадката на „Проучване и добив на нефт и газ“, с. Селановци, община Оряхово. Констатирано е, че вследствие компрометиран резервоар (нефтоуловител) е допуснато изтичане на атмосферни води,  замърсени с нефтопродукти от площадката на дружеството към...

Министър Василева ще инспектира щетите върху околната среда, нанесени от МВЕЦ „Луна“

В 15,00 ч на 21 септември, сряда, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще направи инспекция на нанесените щети на околната среда от МВЕЦ „Луна“. На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че река Ботуня е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е извършено неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във...

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността с децата от ЦДГ „Слънце“

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица на мобилността заедно с децата от ЦДГ “Слънце”. Експерти от екоинспекцията разказаха на малчуганите за начините на придвижване в градска среда и за предимствата и недостатъците от тях. Децата споделиха, че до детската градина идват пеш или с велосипед, за да пазят околната среда чиста. В двора на градината те направиха демонстрация на майсторско управление на...

Басейнова дирекция „Дунавски район“ сезира прокуратурата за мъртвата риба в р. Ботуня

Басейнова дирекция „Дунавски район“(БДДР) сезира Районната прокуратура във Враца за наличието на мъртва риба в река Ботуня. Това стана след проверки от  РИОСВ – Враца и БДДР – Плевен по повод сигнал за замърсяване на реката от МВЕЦ „Луна“. На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че реката е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма. При проверката се констатира, че е...

Мъртвата риба в р. Ботуня се е задушила в тиня

По сигнал за мъртва риба в река Ботуня в землището на с. Ботуня, община Криводол, на 16.09.2016 г. експерти от РИОСВ-Враца извършиха незабавна проверка. При извършения оглед на река Ботуня след МВЕЦ „Луна“ е констатирано, че реката е силно замътнена от наличие на тиня и се усеща остра миризма на тиня. По брега и в коритото има значителни количества едри и малки екземпляри мъртва риба, която се е задушила в...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>