РИОСВ – Враца участва в кампанията „Да изчистим България заедно“

Експерти от РИОСВ – Враца се включиха с доброволен труд в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“, в която основен партньор е Министерството на околната среда и водите.     Почистени са парк „Хижата“ във Враца и подходите към него. Отпадъците са събрани в чували и извозени от общината на Регионалното депо за неопасни отпадъци Враца-Мездра.   В деня на почистването до 16 часа и на 17 септември до 10, 30...

РИОСВ – Враца проверява търговските обекти за пластмасови торбички на пазара

През август експерти от отдел „Контрол на околната среда“ в РИОСВ – Враца извършиха 15 извънредни проверки на търговски обекти в населените места от Врачанска област. В проверените до момента обекти не са констатирани нарушения на цитираната наредба.   В момента на проверките търговците предоставят изисканите документи, с които удостоверяват откъде са закупени предлаганите в обекта пластмасови...

РИОСВ – Враца отбелязва Европейската седмица на мобилността

За отбелязването и популяризирането на Европейската седмица на мобилността през 2017 г., РИОСВ – Враца планира следните инициативи: На 20.09.2017 г. за възпитаниците на детската градина „Слънце“ във Враца са организирани развлекателни игри на открито, в които децата да премерят сили и да проверят своята сръчност и бързина в любими спортни игри На 21.09.2017 г. ще се проведе вело-пешеходен преход по велоалеята от...

Екоинспекцията провери сигнал за разлята азотна киселина на обходен път на Враца

Експерти от РИОСВ – Враца, съвместно с представители на РД ПБЗН провериха сигнал за разлята азотна киселина вследствие на ПТП на кръстовището на  обходен път на Враца с Криводолско шосе. Сигналът е получен на „дежурен телефон“ на инспекцията. При направения оглед е установено изтичане на около 10 литра азотна киселина върху банкета и пътното платно. Няма разливи върху почвата и съседните земеделски...

От 16 до 22 септември е Европейската седмица на мобилността 2017

          Европейска седмица на мобилността 2017 ще бъде на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е...

При археологическите дейности във „Врачански карст“ се спазват режимите за защитените територии

Проверката на експерти на РИОСВ – Враца в резерват „Врачански карст“, не  констатира нарушения в режима на защитената територия, съгласно чл. 17 от Закона за защитените територии. Втора година продължава археологическото проучване на обект „Средновековен манастир „Света Троица“, попадащ в границите на резерват „Врачански карст“. Обектът е регистриран като паметник на културата – недвижима културна ценност...

Черен щъркел е спасен от РИОСВ – Враца

На „зеления“ телефон в РИОСВ – Враца е постъпил сигнал от тел. 112 за намерен щъркел в безпомощно състояние. Птицата е от вида черен щъркел (Cicinia nigra)  и е открита в двора на помпена станция, в землището на Старо село, община Мезрда. Експертите от инспекцията са установили, че младата птицата няма счупвания на крилата или краката, но е в отпаднало състояние. След предприемане на необходимите действия щъркелът е...

Анализите на водните проби от р. Лева в с. Згориград не показват замърсяване

         При проверка по сигнал за замърсяване на река Лева, в района на бившето хвостохранилище над с. Згориград, община Враца, извършена от РИОСВ – Враца и Регионалната лаборатория във Враца към Изпълнителна агенция по околна среда, са взети водни проби. Лабораторните анализи показват, че няма наличие на замърсяване с тежки метали. Констатираното замътняване на реката се дължи на падналите в този период...

Подобрено е състоянието на водоизточниците в с.Чирен

          Експерти на РИОСВ-Враца извършиха последваща проверка на свинефермата на „КОВА-М“ ЕООД. От дейността й през месец май бяха замърсени водоизточници, захранващи чешми в центъра на с. Чирен. При извършения оглед на района не бе констатирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води и торова фракция от дейността на фирмата.           От Регионалната лаборатория - Враца към Изпълнителна агенция по...

РИОСВ – Враца провери сигнал за остра задушлива миризма в село Царевец

           Експерти на РИОСВ – Враца провериха сигнал, подаден на дежурен телефон на инспекцията, за остра задушлива миризма в село Царевец  в община Мездра. При проверката е установено, че източник на миризмата е хранилището за суровините на инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз (птичи тор, оборски тор, растителни силаж и утайки от пречиствателни станции за отпадъчни...

Директорът на РИОСВ – Враца чете екологична приказка

Директорът на РИОСВ – Враца инж. Цветинка Нейкова  беше гост  на  изнесената лятна читалня на Регионална библиотека „Христо Ботев” във Враца. Поканата е във връзка с инициативата „Лято в библиотеката 2017”, в рамките на която всяка сряда, на открито сред природата, различни гости четат любимите си приказки пред деца от детски градини в региона. Пред малчуганите инж. Нейкова прочете  екологичната приказка...

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване на р. Лева в землището на с. Згориград

Експерти от РИОСВ – Враца, БДДР – Плевен и Общинската администрация във Враца  провериха сигнал, подаден от тел. 112 за замърсяване на река Лева вследствие на падналите проливни дъждове, в района на бивше хвостохранилище над с. Згориград, община Враца. При огледа е констатирано, че р. Лева при моста над с. Згориград, идваща от извор Медна и водопад Боров камък е видимо мътна. Левият приток на реката, идващ от...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>