Downloads

Уведомление за план програма, ново от 12.02.2016г.
размер: 36 KB
Искане за становище ЕО, ново от 12.02.2016г.
размер: 44 KB
ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от ЕО, ново от 12.02.2016г.
размер: 80 KB
Уведомление за ИП, ново от 12.02.2016г.
размер: 54 KB
Обществен достъп образеца е за общините, ново от 12.02.2016г.
размер: 32 KB
Образец на план за изпълнение на мерките, ново от 12.02.2016г.
размер: 28 KB
Образец на обява за среща за обществено обсъждане, ново от 12.02.2016г.
размер: 31 KB
ИСКАНЕ за решение по ОВОС, ново от 12.02.2016г.
размер: 43 KB
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, ново от 12.02.2016г.
размер: 34 KB
Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС, ново от 12.02.2016г.
размер: 39 KB