select language: Bългарски English

Добре дошли

Община Козлодуй Община Мизия Община Хайредин Община Бяла Слатина Община Борован Община Криводол Община Враца Община Мездра Община Роман

Деца и ученици, съвместно с РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен отбелязаха Световния ден на водата – 22 март

С децата от 2-ра група «Бърборино» на ЦДГ «Слънце», гр. Враца започнаха днешните мероприятия за отбелязване на Световния ден на водата. Пред гостите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, РЛ – Враца, към ИАОС, Природозащитен център «Натура» към ДПП «Врачански балкан» и Об...

21.03.2014

Отбелязване на Световния ден на водата – 22 март

Стартираха инициативи РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен за отбелязване на Световния ден на водата – 22 март                     С презентация и викторина за водата пред шестокласници от СОУ «Козма тричков», гр. Враца започнаха инициативите, с които РИОСВ – Враца, съвместно с БДУВ...

20.03.2014

РИОСВ – Враца и БДУВДР – Плевен ще отбележат Световния ден на водата – 22 март

С редица инициативи в два дни Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен ще отбележат Световния ден на водата – 22 март. Мотото, под което светът ще отбележи 22 март е «Вода – Енергия», а посланието на Министерството на околната среда и...

18.03.2014

19 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица

          В периода 17-24 февруари експерти от РИОСВ – Враца извършиха проверки на 19 обекта във Враца, Оряхово и Криводол.             Извършени са комплексни проверки на «Хидком» АД и «Агротехчаст” АД, град Оряхово, като не са констатирани нарушения. Останалите обекти са прове...

17.03.2014

РИОСВ- Враца разпредели на пет билкозаготвителя квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

            РИОСВ - Враца разпредели на пет билкозаготвителя квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване. Разпределението на квотите стана след разглеждането на подадените документи и пред представители на РИОСВ - Враца, еколозите на общините в областта и Държавни горски стопанств...

25.02.2014

Проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ

19 проверки на обекти в областта извършиха експерти от РИОСВ през изминалата седмица             В периода 17-24 февруари експерти от РИОСВ – Враца извършиха проверки на 19 обекта във Враца, Оряхово и Криводол.             Извършени са комплексни проверки на «Хидком» АД и «Агрот...

25.02.2014

ЕКОЕКСПЕРТИ ПРОВЕРИХА СКЛАД ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА НЕГОДНИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

                        На 10 януари експерти от РИОСВ – Враца извършиха проверка на склад за съхранение на негодни препарати за растителна защита в местност „Пискавец”, землището на с. Косталево по постъпил сигнал, цитиращ информация в регионални медии. Информираме ви, че с...

16.01.2014

ЕКОЕКСПЕРТИ ПРОВЕРИХА РЕКА МАЛЪК ИСКЪР ПО СИГНАЛ

              Експерти от РИОСВ – Враца извършиха незабавна проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Малък Искър, в района на село Средни рът, общ. Роман. След извършен оглед се констатира, че водите на реката са видимо бистри без следи от оцветяване. Установено е наличието на единични дребни ...

14.01.2014

ОБЕЗОПАСЕНИ СА 10 ГНЕЗДА НА БЯЛ ЩЪРКЕЛ ВЪВ ВРАЧАНСКО

          Десет гнезда на бял щъркел са преместени от стълбове на разпределителната мрежа за ниско напрежение върху платформи за периода септември – декември 2013 г. Гнездата се намират в териториалния обхват на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца - три в с. Крушовица, четири в с. Гложене, дв...

14.01.2014

Изтича последния срок за заявяване участие в разпределение на билки

Остават 14 дни за подаване на заявления за участие в разпределение на билки получени от естествени находища под специален режим на опазване и ползване през 2014 година. Крайният срок за включване в разпределението на квоти е 31 декември. Заявленията подадени в РИОСВ – Враца трябва да бъдат придружени със справка за изкупените билк...

18.12.2013
Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца