Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

Експерти от РИОСВ-Враца представиха дейността си пред ученици

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

РИОСВ – Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

виж всички