Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

Басейнова дирекция „Дунавски район“ сезира прокуратурата за мъртвата риба в р. Ботуня

Мъртвата риба в р. Ботуня се е задушила в тиня

виж всички