Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ – Враца ще отбележи Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

РИОСВ-Враца награди победителите в конкурс “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст“

виж всички