Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

Въвеждат се нови изисквания за отчетност на флуорсъдържащите парникови газове

Мъртви или птици в безпомощно състояние да се оставят на място

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда– 2017г.“

виж всички