Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

Експерти от РИОСВ-Враца провериха сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци

БДДР и РИОСВ – Враца извършиха проверка по сигнал от кмета на Ботуня

Информационния център на РИОСВ-Враца посреща ученици

виж всички