Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

РИОСВ – Враца отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ и Регионалната библиотека във Враца отбелязват Европейската седмица за намаляване на отпадъците

РИОСВ – Враца прие без забележки изпълнението на 18 проекта, финансирани от ПУДООС

виж всички