Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

Информационния център на РИОСВ-Враца посреща ученици

Информационно табло на РИОСВ-Враца стана обект на хакерска атака

БДДР връчи акта на собственика на МВЕЦ „Луна“

виж всички