Зелен телефон

На телефон (092)629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден)

На телефон 0893 393 185 (в извънработно време)
очакваме сигнали за екологично замърсяване

Административно обслужване на граждани (9:00 - 17:30 часа)

Банкова сметка

Сигнали за корупция


Новини

От 16 до 22 септември е Европейската седмица на мобилността 2017

При археологическите дейности във „Врачански карст“ се спазват режимите за защитените територии

Черен щъркел е спасен от РИОСВ – Враца

виж всички

Съобщения

виж всички