Церемония по награждаване на победителя в конкурса "Най-чисто населено място, граничещо с резерват "Врачански карст""


На 25 април (четвъртък) от 11 часа в информационния център на РИОСВ –Враца на официална церемония бе награден победителя в конкура за “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст, който тази година се провежда в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

Наградата беше връчена на кмета на с Челопек, общ.Враца, Гриша Григоров, след извършения оглед и оценка  от  комисия  на експерти от РИОСВ-Враца в областта на управлението на отпадъците и защитените територии. В конкурсната надпревара участват селата: Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и квартал Бистрец.

На събитието присъстваха кметовете на населените места, както и представители на медиите.

Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца www.vracakarst.com