Спасен е щъркел в село Гложене, община Козлодуй

Във връзка със сигнал, получен на „зеления“ телефон на РИОСВ-Враца за намерен Бял щъркел (C.Ciconia) в безпомощно състояние, е извършена извънредна проверка в село Гложене, община Козлодуй. По данни на жителите на местното защитено жилище, които са намерили и прибрали птицата, щъркелът е блъснат от автомобил. При извършената проверка на място съвместно с представител на зоополицията е установено, че птицата няма видими наранявания, но заради състоянието й е изпратена за лечение в спасителен център.

Белият щъркел е защитен на територията на цялата страна вид, включен в Приложение 3 от Закона за биологичното разнообразие. Съгласно чл. 39 от закона, лице, което е намерило екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр, без умисъл е ранило или убило екземпляр от животински вид от приложение № 3, е длъжно да уведоми за това най-близкия регионален орган на Министерството на околната среда и водите или на Изпълнителната агенция по горите в срок до три дни.