Сигнал за замърсяване на река Малък Искър в района на с. Караш и с. Средни рът, общ. Роман

Във връзка със сигнали, постъпили в 1400 ч. на 11.04.2012г. на зеления телефон в РИОСВ-Враца, от жители на с. Караш и Кметски наместник на с. Средни рът, общ. Роман, за замърсяване на река Малък Искър в района, от експерти на РИОСВ-Враца и АРЛ-Враца е извършена незабавна проверка и пробонабиране.

Извършен е оглад на реката от гр. Роман до с. Караш и с. Средни рът, при който е констатирано, че водите на река Малък Искър в района са помътнели с видимо сиво-зелено оцветяване.

При извършенената проверка не бе открит  източник на замърсяване. В района, на територията контролирана от РИОСВ-Враца няма производствени предприятия или други потенциални замърсители на водни обекти.

Взети са водни проби за анализ от Регионална Лаборатория - Враца от река Малък Искър при моста на с. Караш и река Малък Искър при моста на с.  Средни рът. Измерените на място показатели отговарят на нормите за ІІ-ра категория водоприемник, какъвто е реката в този участък:

·         Малък Искър при с. Караш - рН-8,08; разтворен кислород – 9,38 О2mg/dm3; електропроводимост – 314 µS/cm;

·         Малък Искър при с. Средни рът - рН-7,85; разтворен кислород – 9,19 О2mg/dm3; електропроводимост – 313 µS/cm.

 

12.04.2012 год.