Сигнал за изхвърляне на битови отпадъци в землището на с.Дърманци

             Във връзка със сигнал получен по телефона в РИОСВ-Враца на 09.10.2012г. за нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци в местността „Гнилата” в  землището на с.Дърманци е извършена проверка от експерти на РИОСВ-Враца.

            При проверката се констатира, че в местността „Гнилата” са депонирани незначително количество битови и растителни отпадъци. Терена е обозначен с табела „сметище” от кметския наместник на с.Дърманци-Димитър Тронков.

            На кметския наместник е дадено предписание да се почистят битовите отпадъци, да се премахне табелата и да не се допуска ново депониране на битови отпадъци на мястото.

 

Пресцентър РИОСВ – Враца

11.10.2012 г.