Сигнал р.Искър

             В  08.45 часа на 11.05.2012г. в РИОСВ Враца постъпи сигнал от общинска администрация  гр.Роман  в  който се съобщава  че водите на р.Искър в регулационните граници на гр.Роман са “бели” Сигналът е подаден от гражданин на тел 112  на 10.05.2012г. в  21.00 часа

            Незабавно експерти на РИОСВ Враца и представител на АРЛ –Враца заминаха за извършване на проверка на място и вземане на водни проби.Резултатите от взетите водни проби ще бъдат предоставени допълнително след тяхното анализиране от АРЛ Враца.

 

11.05.2012 г.