РИОСВ - ВРАЦА ЗАПОЧНА ПРОВЕРКИТЕ НА ПУНКТОВЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОХЛЮВИ

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца започнаха да извършват контролни проверки на лицата, подали уведомления за разкриване на пунктове за изкупуване на охлюви. Всяка година, в срок до първи май, лицата, изкупуващи охлюви, уведомяват РИОСВ.

В законоустановения срок, в РИОСВ-Враца за 2011 година бяха приети уведомления за разкриването на 48 пункта за изкупуване на охлюви на територията на областта. Голяма част от пунктовете - 24 броя са открити на територията на община Мездра, следвана от община Криводол - 5 пункта; Враца – 4 пункта; Роман, Бяла Слатина и Хайредин с по 3 пункта; Оряхово и Мизия с по 2 пункта; Козлодуй и Борован с по 1 пункт.

От извършените до момента проверки се констатира, че дейност по изкупуване извършват само четири от проверените пунктове, два са събрали заявените им количества и са преустановили дейност още след края на първата седмица от законоустановения период за изкупуване. При огледа се установи, че 16 от пунктовете, за които са подадени уведомления въобще не са извършвали дейност.

В проверените пунктове не е установено изкупуване на маломерни охлюви и са оборудвани съгласно изискванията. Припомняме, че трябва да са оборудвани с хладно помещение, калибровано сито и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране на охлювите.

Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане, е регламентирана в Заповед № РД-361/2004 г. на Министъра на околната среда и водите. Разрешеният период за събирането на двата сухоземни вида - градинския и лозовия охлюв e от 10 май до 30 юни. 

 

18.05.2011 г.