РИОСВ – Враца ще отбележи Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО)

На 21 ноември 2016 г. РИОСВ – Враца  ще отбележи Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). От 11, 30 часа инициативата ще се проведе с деца от ОДЗ „Мир” в Мездра, а от 13, 10 – с ученици от СУ „Климент Охридски” в с. Зверино, община Мездра.

Експерти на РИОСВ – Враца ще участват с презентация за начините за намаляване на количествата отпадъци, за по-ефективното им  използване като ресурс и с послание за по-голяма отговорност у подрастващите за опазването на околната среда.