РИОСВ – Враца ще отбележи Денят на Земята с инициативи за деца и ученици

             Регионална инспекция по околна среда и водите – Враца, подкрепена от Агенция за закрила на детето, Враца и Природозащитен център «Натура» на 22 април ще отбележат Денят на Земята.

Тази година над един милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности, посветени на глобалната тема за годината: Зелени градове.

Докато населението на света мигрира към градовете и мрачната действителност  относно промените на климата става все по-реална, нуждата от създаването на устойчиви общности се очертава като по-важна от всякога. Да преобразим нашите градове и да създадем устойчиво бъдеще чрез умни инвестиции в устойчиви технологии – това е посланието за обществена политика с поглед към бъдещето и образовано и активно общество.

Кампанията за зелени градове стартира през есента на 2013 г., за да помогне на градовете по света да стават по-устойчиви и да намалят своя въглероден отпечатък. Кампанията се фокусира върху три ключови елемента – сгради, енергия и транспорт. Основните цели са да се помогне на градовете да ускорят прехода си към по-чисто, по-здравословно и икономически по-добро бъдеще, чрез подобряване на ефективността на инвестициите във възобновяеми технологии.

Кампания на регионално ниво се осъществява с активната подкрепа на Агенция за закрила на детето, Враца.  2014 година  е обявена за Година на правата на детето, както месец април е посветен на правото на децата на живот и развитие.

Двете структури ще обединят информационните си кампании, за да докажем, че Правото на живот и развитие ще е много по-добро в Зелените градове и можем да постигнем само със съвместни действия.

Програмата на РИОСВ – Враца за планираните мероприятия по повод Денят на Земята може да намерите на сайта на инспекцията.

 

 

17.04.2014г.

Пресцентър РИОСВ - Враца