РИОСВ – ВРАЦА ПОКАНИ ДЕСЕТТЕ ОБЩИНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА

Регистрацията в Европейската седмица на мобилността, която се провежда ежегодно от 16 до 22 септември, вече е отворена. РИОСВ – Враца изпрати информация до десетте общини от Област Враца относно участието в тазгодишната кампания.

През 2013-а мотото е „Чист въздух – ти си на ход!”. Целта е промяна в транспортните навици за подобряване качеството на въздуха. Кампанията е насочена както към местните власти, които могат да предприемат мерки чрез изграждане на инфраструктура, подобрение на обществения транспорт, ограничаване на достъпа на превозни средства, така и към гражданите, които могат да променят избора на транспорт.
          Промяната на транспортните навици за подобряване на качеството на градския въздух може да отнеме твърде много време. Логото на тазгодишната седмица на мобилността, се обръща към гражданите и силата им да изчистят въздуха чрез техния избор за превоз. Кампанията ни напомня, че ние всички имаме роля и дори най-малките промени като колоезденето, могат да окажат влияние върху качеството на градския въздух. Местните власти могат също да повлияят като погледнат със свежо око на организацията на мобилността в населените места.

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия.

Целта на кампанията, която продължава от 16 до 22 септември всяка година, е да

окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят всички граждани да се възползват от всички алтернативи на автомобила. Кулминацията на тази седмица е събитието „Град без коли!“, в което всички участващи градове определят няколко района, предназначени само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за целия ден.

От въвеждането й през 2002 г., въздействието на ЕСМ постепенно расте, както в

Европа, така и по целия свят. През 2012 г. 2158 града от 39 страни официално се регистрираха за участие в кампанията. Общо 7717 постоянни мерки са били въведени, сред които най-много мерки фокусирани върху инфраструктура за колоездене и пешеходство, намаляване на трафика, подобряване достъпа до транспорт и повишаване осведомеността  относно устойчивото поведение на пътуване.